לוגו דף הבית JDC

חוק זכויות החולה

סדר לפי:

מהו ייפוי כוח רפואי?

הטיפול בהורים מזדקנים מעלה את הצורך להיערך בצורה הטובה ביותר, גם למקרה של הידרדרות בריאותית במצבם. הכנת ייפוי כוח רפואי, בשלב מוקדם, תאפשר לעורכו לתכנן את הטיפול בבריאותו על כל היבטיו, באופן שקול...

מה צריך לדעת בנושא מסירת מידע וסודיות רפואית?

העברת מידע באישור החולה חובת שמירת הסודיות מבטיחה שמידע שיימסר לרופא או שיגלה הרופא במסגרת הטיפול בחולה, לא יועבר לאדם או גוף אחר, למעט אם ביקש זאת החולה. כאשר יש צורך במסירת מידע רפואי  על החולה...

למה הורי זכאים במסגרת חוק זכויות החולה

בין הזכויות המוכרות יותר והמוכרות פחות שכדאי שנדע ונכיר הן כמטופלים והן כמטפלים, מצאנו לנכון להדגיש את הבאים: הזכות לטיפול רפואי כל אדם שהוא אזרח ישראלי זכאי לקבל טיפול רפואי בהתאם לתנאים...