לוגו דף הבית JDC

ביטוח סיעודי פרטי / קופ"ח

סדר לפי:

ביטוח סיעודי דרך קופות החולים

טיפול בחולה סיעודי כרוך בהוצאות כספיות גדולות, אשר רבים מתקשים לעמוד בהן. החוק בישראל מטיל את האחריות למימון הטיפול בחולה סיעודי ובני משפחתו. יש הסבורים בטעות כי ביטוח החיים, ביטוח המנהלים או ביטוח...

ביטוח סיעודי- השוואה בין ביטוח פרטי לבין ביטוח באמצעות קופות החולים

מהו ביטוח סיעודי ביטוח סיעודי הוא חוזה שנערך עם חברת ביטוח, במסגרתו משלם המבוטח לחברת הביטוח סכום חודשי ידוע מראש, תמורת התחייבות של חברת הביטוח להשתתף במימון הטיפול בו במידה ויקלע למצב...

המדריך לביטוח סיעודי

ביטוח סיעודי הינו ביטוח במסגרתו זכאי המבוטח לקבל גמלת סיעוד (פיצוי או שיפוי) במקרה בו הוא נקלע למצב סיעודי. מצב סיעודי מוגדר כאי יכולת לבצע כל או חלק מפעולות החיים היום יומיות (A.D.L.).  זהו מצב...

מהו ביטוח סיעודי ולמה הוא חשוב?

אדם שאינו יכול לבצע בכוחות עצמו חלק מהותי מפעולות יום-יומיות בסיסיות (ADL) כמו: לקום ולשכב, להתלבש ולהתפשט, להתרחץ, לאכול ולשתות, לשלוט על הצרכים או לנוע באופן עצמאי מוגדר כאדם שמצבו סיעודי. גם במקרה...

המהפכה בביטוחי הסיעוד ואיך היא קשורה אליכם?

ענף ביטוחי הסיעוד עובר תמורות משמעותיות שעתידות לשנות את פניו של התחום. שינויים אלה באים בעקבות הסיכון ארוך הטווח ההולך ומתעצם של חברות הביטוח בשל העלייה המתמשכת בתוחלת החיים ובשל הנחיות רגולטוריות...