לוגו דף הבית JDC

ביטוח לאומי- חוק סיעוד (גמלת סיעוד) , מה זה?

במסגרת חוק סיעוד של ביטוח לאומי יינתנו לזכאים  שירותי סיעוד בעזרה בפעולות היום-יום ובניהול משק הבית

מאת:  טלי קדמון שטרן / משפחה מטפלת
עודכן לאחרונה ב-07/06/16
א א א
תקציר:חוק ביטוח גמלת סיעוד הוא החוק המרכזי שבבסיס הסיוע של המדינה לקשישים שזקוקים לעזרה בתפקוד יומיומי ומעוניינים להישאר לגור בביתם

מי זכאי לגמלת סיעוד (חוק סיעוד) של ביטוח לאומי?

תושבי ישראל שהגיעו לגיל פרישה, התלויים בעזרת הזולת בפעולות היום יום או זקוקים להשגחה, זכאים לגמלת סיעוד (חוק סיעוד) של ביטוח לאומי.

מבחן ההכנסות לצורך קבלת גמלת סיעוד שירותים מיוחדים אינדקס תביעה לגמלת סיעוד

 גמלת חוק סיעוד

תנאי הזכאות לגמלת סיעוד (חוק סיעוד) של ביטוח לאומי

 • מגורים בקהילה – הגמלה מיועדת רק לקשישים הגרים בבית או בדיור מוגן (לא במוסד).
 • מבחן הכנסות – הזכות לגמלה ושיעור הגמלה מותנים במבחן הכנסות. מעל תקרת הכנסות הנקבעת ע"י ביטוח לאומי תוענק רק מחצית הגמלה, או לא תינתן כלל. כמו כן, מתחשבים בקביעת גובה הגמלה גם בהכנסות בן/בת הזוג (חוק סיעוד של ביטוח לאומי אינו מיועד רק למעוטי יכולת).
 • הקשיש אינו מקבל קצבת שירותים מיוחדים מביטוח לאומי או קצבת עזרה לזולת ממשרד הביטחון.
 • הקשיש נמצא זקוק במידה רבה לעזרתו של אדם אחר בעשיית פעולות היום-יום.

במקרים שההגבלה בתפקוד היא זמנית, תינתן גמלת סיעוד של ביטוח לאומי לתקופה זמנית. הזכאות נקבעת לפי מבחן תלות על ידי מעריך מטעם הביטוח הלאומי (אח/ות, פיזיותרפיסט/ית) בביקור בבית הקשיש.

מועד תחילת הזכאות לגמלה

במסגרת תיקון לחוק ביטוח סיעוד שנערך לאחרונה, הוקדם מועד תחילת הזכאות לגמלת סיעוד לתום 7 ימים מיום הגשת התביעה לביטוח לאומי, כלומר החל מהיום השמיני שלאחר הגשת התביעה לגמלה. לעומת מה שקבע החוק לפני התיקון: התחלת זכאות ב 1 בחודש שלאחר הגשת התביעה לגמלה. תיקון החקיקה מתייחס רק לזכאות חדשה בסיעוד ולא לתביעות לבדיקה מחדש של מידת התלות בעזרת הזולת.

מזל טוב הגעת לגיל 90

אם מלאו לך 90 שנה, באפשרותך לבחור בביצוע הערכה תפקודית על ידי רופא מומחה בגריאטריה* במקום מבחן תלות. אם בחרת להיבדק על ידי הרופא הגריאטר, על הרופא הגריאטר למלא את נספח ג' בטופס תביעת גמלת חוק סיעוד, ולצרף תדפיס מידע רפואי מהרופא המטפל.

* על פי החוק יוכל לערוך הערכה זו רופא גריאטר המועסק ב: 'מוסד רפואי ציבוריי' שבבעלות הממשלה, קופת חולים או רשות מקומית, או תאגיד שהוא מוסד ציבורי.

הערה: מי שנבדק כבר במבחן תלות של אחות מטעם המוסד לביטוח לאומי יוכל להגיש הערכה תפקודית של רופא גריאטר רק אם חלפו 6 חודשים ממועד ביצוע ההערכה הקודמת.

עדכון חשוב!! שינוי בגמלת סיעוד לבני 90 ומעלה- ביטוח לאומי מעדכן כי הוחלט להעניק לכל הזכאים לגמלת סיעוד ברמה הבינונית (%150 או %75) תוספת של שעות, כך שזכאותם תעלה לזכאות ברמה הגבוהה (%168 או %88) אוטומטית, בהגיעם לגיל 90.

זכויות לבעלי תעודת עיוור בסיעוד

קשיש שעונה על הגדרת ביטוח לאומי כקשיש בודד (למשל- גר לבד, עם בן זוג שזכאי לגמלת סיעוד, עם ילד נכה) ויש לו תעודת עיוור או מכתב מרופא המעיד על כך שהוא עיוור מקבל אוטומטית גמלת סיעוד בשיעור 9.75 ללא הערכת תלות (צריך להגיש תביעה לגמלת סיעוד). מי שאינו עונה על הגדרת בודד ויש לו תעודת עיוור ייבדק ויקבל בהתאם לניקוד שיצבור.

לקריאת חוזר ביטוח לאומי, לחצו כאן

סיעוד קצר מועד מביטוח לאומי

אנשים הזקוקים לעזרה מיידית למועד קצר (9.75 שעות בשבוע, עד 60 יום) רשאים לבקש "סיעוד קצר מועד" מביטוח לאומי,   בדרך כלל לאחר אשפוז בבית חולים רגיל ולא שיקומי, לאחר אשפוז כתוצאה משבר של יד או רגל או  דלקת ריאות עם חום גבוה. מגישים את טופס הבקשה הרגיל לגמלת סיעוד של ביטוח לאומי. יש צורך בהערכה רפואית מקצועית של רופא המצורפת לטופס הבקשה, ועל פי המלצה זו תקבע פקידת התביעות בביטוח הלאומי אם יהיה זה מסלול קצר מועד. את הטופס ניתן להגיש באמצעות עו"ס ביה"ח. הזכאות לביטוח גמלת סיעוד קצר מועד של ביטוח לאומי היא מיידית עם ההגעה הביתה.

אישור 14 יום להמשך הגמלה במהלך אשפוז

בעבר כאשר קשיש שהיה זכאי לגמלת חוק סיעוד אושפז בבית החולים, הגמלה הייתה מופסקת ומתחדשת רק בעת שחרורו.  אך תיקון לחוק הביטוח הלאומי משנת 1995, קובע כי קשיש המאושפז בבית חולים, (פרט לבית חולים סיעודי, שיקומי, או פסיכיאטרי) יהיה זכאי לגמלת סיעוד במשך 14 הימים הראשונים של האשפוז. במידה והחולה היה מאושפז יותר מ- 14 יום, הגמלה נפסקת בתום השבועיים הראשונים, אך מתחדשת לאחר האשפוז.

שעורי גמלת סיעוד של ביטוח לאומי

הגמלה נקבעת על פי ניקוד שנקבע במבחן התלות של ביטוח לאומי.

91%  גמלה – 9.75 שעות שבועיות למי שנמצא תלוי בזולת ברוב פעולות היום יום, וכן למי שנמצא זקוק להשגחה.

150% גמלה – 16 שעות שבועיות למי שנמצא תלוי במידה רבה מאד בעזרת הזולת ברוב פעולות היום יום, ברוב שעות היממה.

168% גמלה-18 שעות שבועיות למי שתלוי לחלוטין בזולת,באופן מקסימאלי, וכן זקוק להשגחה מתמדת.

תוספת שעות לזכאים לגמלת סיעוד המעסיקים מטפל ישראלי
המוסד לביטוח לאומי נותן תוספת של שעות טיפול לזכאים לגמלת סיעוד ברמות התלות הגבוהות המעסיקים מטפל ישראלי ושאינם מעסיקים כלל מהגר עבודה (עובד זר), או לבעלי היתר להעסקת עובד זר שהוקפא, בהתאם לפירוט הבא:

 • מי שתלויים במידה רבה מאוד בעזרת הזולת ברוב פעולות היום יום ברוב שעות היממה, ומקבלים כיום 16 שעות טיפול בשבוע יקבלו תוספת של 3 שעות טיפול בשבוע.
 •  מי שתלויים במידה רבה מאוד בעזרת הזולת ברוב פעולות היום יום ברוב שעות היממה, ומקבלים כיום 8 שעות טיפול בשבוע (בגלל הכנסות גבוהות) –  יקבלו תוספת של 1.5 שעות טיפול בשבוע.
 • מי שתלויים לחלוטין בעזרת הזולת בכל פעולות היום יום בכל שעות היממה או הזקוקים להשגחה מתמדת, ומקבלים כיום 18 שעות טיפול בשבוע יקבלו תוספת של 4 שעות טיפול בשבוע.
 • מי שתלויים לחלוטין בעזרת הזולת בכל פעולות היום יום בכל שעות היממה או הזקוקים להשגחה מתמדת, ומקבלים כיום או 9 שעות טיפול בשבוע (בגלל הכנסות גבוהות) –  יקבלו תוספת של 2 שעות טיפול בשבוע.

הביטוח הלאומי מעביר את המידע על תוספת השעות לארגונים הנותנים את שירותי הסיעוד, ואין צורך להגיש בקשה לקבלת התוספת.

מהי גמלת סיעוד בכסף?

אדם הזכאי לגמלת סיעוד ומעסיק מטפלת לפחות 12 שעות ביממה ל- 6 ימים, יכול לבחור לקבל את גמלת הסיעוד בכסף ישירות אל חשבון הבנק שלו, ללא תיווך חברת סיעוד. מי שרוצה יכול להמשיך ולהעסיק את המטפלת ביחד עם חברת הסיעוד. כדי לקבל את גמלת הסיעוד בכסף, יש מספר תנאים שצריך לעמוד בהם- המטפלים חייבים להיות מעל גיל 18, והם אינם יכולים להיות קרובי משפחה, המטפלת חייבת להיות מועסקת בשכר, בחוזה כתוב, למעסיק חייב להיות היתר להעסקת עובדת זרה והעובדת חייבת להיות בעלת אישור שהייה על פי חוק.

ניתן גם לשלב גמלה בכסף עם שירותים אחרים מסל השירותים, כגון- שירותי כביסה, לחצן מצוקה, מוצרי ספיגה, מרכז יום. השווי הכספי של השירות שיבחר יקוזז מהתשלום שיועבר למשפחה.

למאמר המלא על גמלת סיעוד בכסף לחץ כאן.

איך לתבוע גמלת סיעוד מביטוח לאומי?

כדי לקבל גמלת סיעוד של ביטוח לאומי יש למלא טופס תביעה לגמלת סיעוד ולמסור אותו לפקיד התביעות בסניף המוסד לביטוח לאומי שבמקום המגורים.  המתקשה במילוי טופס התביעה יוכל לקבל עזרה מפקיד התביעות של הביטוח הלאומי או מעובדי שרות הייעוץ לקשיש בסניף הביטוח הלאומי או באמצעות פניה לחברת סיעוד. אם הפנייה נעשית בעת אשפוז בבית חולים, ניתן להיעזר בעובדת סוציאלית של ביה"ח. בטופס התביעה יש לקבל חוות דעת מן הרופא המטפל ולצרף אישורים על הכנסות. כדאי לציין בטופס התביעה לתאם את ביקור המעריך עם מישהו מבני המשפחה.

לצפייה בסרטון הדרכה למילוי טופס תביעה לגמלת סיעוד לחץ כאן. הסרטון הופק על ידי המוסד לביטוח לאומי.

ביקור המעריך בבית הקשיש

tlut-test
הערכת תלות- מה בודקים וכיצד להתכונן

רצוי מאוד שבעת ביקור המעריך בבית הקשיש תהיה נוכח אתה או בן משפחה אחר המעודכן במצבו של הקשיש.

חשוב לדרוש מהמעריך שבא לבקר, תעודת עובד של ביטוח לאומי.

חשוב שתדע שגמלת סיעוד של ביטוח לאומי ניתנת לקשיש על פי מצב תפקודו במשימות היומיום ולא על פי מצב בריאותו, לכן חשוב להדגיש את הקשיים שהקשיש מתמודד איתם יום יום.

החוק מגדיר את זכאות הקשיש לגמלת חוק סיעוד של ביטוח לאומי לפי מידת עצמאותו רק בביתו ולא בחוץ, לכן קשיי ניידות מחוץ לבית אינם רלוונטיים. מבחן התלות בודק את יכולת הקשיש להתלבש, להתרחץ, לאכול, לטפל בהפרשות, להתהלך בבית, או האם הקשיש נמצא זקוק להשגחה בבית  למען בטיחותו (בשל  ירידה בזיכרון  או מצב פסיכו-גריאטרי כאשר הוא מסכן את עצמו או את הסביבה).

ב- 2014, לאחר וועדה מיוחדת של הביטוח הלאומי הוחלט לערוך שינוי מהותי בהערכת התלות.

לאור מסקנות הוועדה, הוחלט על שינוי הגישה ומעבר מתהליך של בדיקה כוללת וזהה לכל הזקנים המגישים תביעה לגמלת סיעוד, לבדיקה המותאמת למצבו של כל זקן. במסגרת הזאת, לא בכל  מקרה תידרש הדגמה, יהיו מקרים בהם ההערכה תסתיים לאחר ראיון. לדוגמה במקרה של אדם סיעודי המרותק לכסא גלגלים או למיטה,המדווח כי הוא תלוי לחלוטין בתפקוד שלו באדם אחר, בנוסף יש מידע רפואי שמעיד על כך, והמעריך שמגיע מביטוח לאומי מתרשם אף הוא , הבדיקה תסתיים ללא צורך בהדגמה, אלא לאחר ראיון בלבד.

על פי הגישה החדשה הדגמה תתבצע רק במקרים בהם לא ניתן להגיע למסקנה על מידת התלות של האדם מתצפית עקיפה בפעולה אחרת. למשל- אדם שמחזיק ומציג את התרופות שלו לא יצטרך להדגים רחצת ידיים עם סבון.

החמרה

אם לא אושרה לקשיש הגמלה המרבית של חוק סיעוד של ביטוח לאומי וחלה הידרדרות במצבו תוכל לפנות לביטוח הלאומי ולבקש בדיקה מחודשת בשל החמרה בצירוף האישורים המתאימים  המעידים על החמרה בתפקודו.

הגשת ערעור על החלטת הביטוח הלאומי

ניתן לערער על החלטת הביטוח הלאומי בדבר הזכאות לגמלת סיעוד של ביטוח לאומי ושיעורה אפילו כמה פעמים. קיימות מספר דרכים לערער על החלטת המוסד לביטוח לאומי. למאמר המלא על הדרכים להגשת ערעור – לחץ כאן.

אילו שירותים יינתנו לזכאים לגמלת סיעוד של ביטוח לאומי?

להלן סל השירותים שמתוכו ייבחרו השירותים לזכאי לגמלת סיעוד של ביטוח לאומי, כל זמן שיש במקום מגוריו השירותים האלה ואפשר לספק לו אותם.

 • עזרה של מטפלת– בפעולות היום-יום (להתלבש, להתרחץ, לאכול, לטפל בהפרשות, להתהלך בבית), בניהול משק הבית והשגחה על הקשיש. תוכל להמיר את מכסת השעות בתשלום עבור עובד זר המועסק ברישיון לטיפול בקשיש.

  שעת עבודה של מטפלת = שעת סיעוד שבועית.

 • מרכז יום לקשישים : אפשר לבקר במרכז יום עד חמישה ימים בשבוע ואפשר גם לחלק את מכסת השעות שאושרה במסגרת הגמלה לשעות טיפול בבית+ ימי ביקור במרכז.
  השירותים שניתן לקבל במרכז: רחצה, השגחה, תעסוקה, ארוחות חמות, בילוי וחברה וכן הסעה למרכז יום וחזרה.

         יום שהות במרכז יום שוות ערך לשעות סיעוד שבועיות כדלקמן:

         לזכאים ל- 9.75 שעות סיעוד  שבועיות:  2 שעות סיעוד שבועיות = יום שהות במרכז יום

         לזכאים ל-  16 ול 18 שעות סיעוד שבועיות:  2.75 שעות סיעוד שבועיות  = יום שהות במרכז יום

         בנוסף על כך, יש תשלום סמלי עבור כל יום בגין ארוחות , השתתפות בהסעות ועוד.

 • אספקה של  מוצרי ספיגה,  כגון חיתולים, סופגנים, סדיניות וכו'.  המוצרים מותאמים לקשיש על פי צרכיו ומובאים לביתו אחת לחודש. ניתן להזמין את המוצרים ישירות מחברות אליהן מפנה ביטוח לאומי. לפרטים נוספים, לחצו כאן.

 • שרותי כביסה: הכביסה נלקחת מבית הקשיש ומוחזרת אליו נקייה. כמות של עד 5 ק"ג נחשבת ליחידת כביסה אחת. לבדיקת שווי שירותי הכביסה כנגד שעות סיעוד, ניתן לפנות לעו"ס בלשכה לשירותים חברתיים באיזור המגורים. בדרך כלל יחידת כביסה שוות ערך ל- 1.25 שעות שבועיות.

 • לחצן מצוקה: המשדר מאפשר לקשיש במקרה של מצוקה להתקשר למוקד בלחיצת כפתור 24 שעות ביממה.המוקד מזמין עבור המנוי את השירותים (רופא, אמבולנס , מכבי אש, .תיקונים  וכו'). התשלום מתבצע ישירות לבעל המקצוע. התשלום לאמבולנס כמקובל בקופ"ח. לבדיקת שווי לחצן המצוקה כנגד שעות סיעוד ניתן לפנות לעו"ס בלשכה לשירותים חברתיים באזור המגורים. בדרך כלל שווה ערך ל1/4 שעת סיעוד שבועית.

העובדת הסוציאלית במחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית קובעת בתיאום עם הקשיש ובני משפחתו באלו שירותים הם מעוניינים להשתמש. כלומר, תכנית הטיפולים של הקשיש נקבעת בהסכמה משותפת.  כמו כן, היא המקשרת בין הקשיש ובני משפחתו לבין ספקי השירותים הללו.

שרות טרום סיעוד

שרות זה מאפשר לקבל מטפלת הביתה, מהיום למחר, עד  שתאושר העזרה מהביטוח הלאומי. שרות זה ניתן לתקופה מוגבלת  בהתאם לשיקולים מקצועיים. השרות ניתן ללא תשלום על חשבון חברת הסיעוד. חברת הסיעוד גם מסייעת בהגשת הבקשה לביטוח הלאומי.

נבחרת היועצים שלנו

זקוקים למידע נוסף? ייעוץ פרטני
הרשמו כעת לשיחת ייעוץ אחד על אחד
הייעוץ ללא תשלום, כשירות לציבור של עמותת רעות, ואשל ג'וינט ישראל שיחת ייעוץ בחינם הירשמו כעת

לכתבה זו התפרסמו 198 תגובות

 1. בלה ילמה - עו\"ס רעות - משפחה מטפלת, 2.9.15

  תגובה לטובה
  טובה שלום,
  ככל הידוע לנו יש להודיע לביטוח הלאומי על אשפוז של זכאי חוק סיעוד .

 2. יפעת קרלמן, 10.4.16

  נעמי שלום,

  כעבור 90 יום במידה ולא היה כל שינוי. אם האדם אושפז ו/או קרתה החמרה במצבו או כל שינוי אחר במצב, אין הגבלת זמן.

  יפעת

 3. חיה, 8.7.16

  סבתא שלי בת 85 צריכה עזרה ולא מסוגלת להיות לבד וגם לא לישון לבד
  סבתא שלי בת 85 אין לה בעיות מיוחדות אבל כן צריכה עזרה ולא מסוגלת להיות לבד וגם לא לישון לבד מה שמצריך אותי לחזור מוקדם אליה ויורד לי שעות רבות מהמשכורת כך שאני איתה 7 ימים בשבוע האם ביטוח לאומי יעזור בזה

  1. יפעת קרלמן, 12.7.16

   חיה שלום,
   את שואלת האם ביטוח לאומי יכול להכיר בשעות בהן את מסייעת לסבתך ולשלם לך על כך? אם כן אז התשובה היא בדרך כלל לא. ביטוח לאומי לא משלם לבני משפחה על הטיפול בבני משפחתם. יחד עם זאת, יש מקרים חריגים בהם אדם הוכר על ידי ביטוח לאומי כזכאי לגמלת סיעוד ולא ניתן לבצע השמה של מטפלת מסיבות שונות אז ניתן לבדק אפשרות ביטוח לאומי להעביר את התשלום לבן משפחה שיטפל.
   השאלה במה סבתא צריכה עזרה? אם היא זקוקה לסיוע בתפקוד היומיומי בפעולות כגון- רחצה, הלבשה, ניידות בתוך הבית, סיוע בחימום אוכל הגשה ועוד ,והיא עומדת במבחן ההכנסה, ייתכן ותהיה זכאית למטפלת שתסייע לה בתפקוד היום יומי. אם היא זקוקה להשגחה מסיבה כלשהי ואינה יכולה להשאר לבד, כמו במקרים של ירידה בזכרון למשל, צריך להגיש את התביעה לגמלת סיעוד בצירוף חוות דעת מגריאטר או פסיכוגריאטר שמציין את הצורך בהשגחה. אם תאושר לה מטפלת זה יכול להקל עלייך ויאפשר לך להעדר פחות מעבודתך. לגבי שינה לבד- יש פרוייקט שנקרא "כאן גרים" של המשרד לשוויון חברתי במסגרתו סטודנטים גרים יחד עם קשישים בתשלום סימלי , הסטודנטים נותנים 5 שעות שבועיות של פעילות חברתית עם הקשישים אתם מתגוררים.
   יפעת

   1. יצחק, 26.9.16

    המציאות מוכיחה שהמשפחה מעוניינת לטפל בהורים ואלו שבאו מתרבות אחרת עדיין לא מעכלים זאת וממוקדים בעיקר בצרכים של אחרים, אשרי הזוכה לעשות למען הוריו בביתו שמאפשר לחוש בנכדים…

כתיבת תגובה