לוגו דף הבית JDC

ביטוח לאומי- חוק סיעוד (גמלת סיעוד) , מה זה?

במסגרת חוק סיעוד של ביטוח לאומי יינתנו לזכאים  שירותי סיעוד בעזרה בפעולות היום-יום ובניהול משק הבית

מאת:  טלי קדמון שטרן / משפחה מטפלת
עודכן לאחרונה ב-07/06/16
א א א
תקציר:חוק ביטוח גמלת סיעוד הוא החוק המרכזי שבבסיס הסיוע של המדינה לקשישים שזקוקים לעזרה בתפקוד יומיומי ומעוניינים להישאר לגור בביתם

מי זכאי לגמלת סיעוד (חוק סיעוד) של ביטוח לאומי?

תושבי ישראל שהגיעו לגיל פרישה, התלויים בעזרת הזולת בפעולות היום יום או זקוקים להשגחה, זכאים לגמלת סיעוד (חוק סיעוד) של ביטוח לאומי.

מבחן ההכנסות לצורך קבלת גמלת סיעוד שירותים מיוחדים אינדקס תביעה לגמלת סיעוד

 גמלת חוק סיעוד

תנאי הזכאות לגמלת סיעוד (חוק סיעוד) של ביטוח לאומי

 • מגורים בקהילה – הגמלה מיועדת רק לקשישים הגרים בבית או בדיור מוגן (לא במוסד).
 • מבחן הכנסות – הזכות לגמלה ושיעור הגמלה מותנים במבחן הכנסות. מעל תקרת הכנסות הנקבעת ע"י ביטוח לאומי תוענק רק מחצית הגמלה, או לא תינתן כלל. כמו כן, מתחשבים בקביעת גובה הגמלה גם בהכנסות בן/בת הזוג (חוק סיעוד של ביטוח לאומי אינו מיועד רק למעוטי יכולת).
 • הקשיש אינו מקבל קצבת שירותים מיוחדים מביטוח לאומי או קצבת עזרה לזולת ממשרד הביטחון.
 • הקשיש נמצא זקוק במידה רבה לעזרתו של אדם אחר בעשיית פעולות היום-יום.

במקרים שההגבלה בתפקוד היא זמנית, תינתן גמלת סיעוד של ביטוח לאומי לתקופה זמנית. הזכאות נקבעת לפי מבחן תלות על ידי מעריך מטעם הביטוח הלאומי (אח/ות, פיזיותרפיסט/ית) בביקור בבית הקשיש.

מועד תחילת הזכאות לגמלה

במסגרת תיקון לחוק ביטוח סיעוד שנערך לאחרונה, הוקדם מועד תחילת הזכאות לגמלת סיעוד לתום 7 ימים מיום הגשת התביעה לביטוח לאומי, כלומר החל מהיום השמיני שלאחר הגשת התביעה לגמלה. לעומת מה שקבע החוק לפני התיקון: התחלת זכאות ב 1 בחודש שלאחר הגשת התביעה לגמלה. תיקון החקיקה מתייחס רק לזכאות חדשה בסיעוד ולא לתביעות לבדיקה מחדש של מידת התלות בעזרת הזולת.

מזל טוב הגעת לגיל 90

אם מלאו לך 90 שנה, באפשרותך לבחור בביצוע הערכה תפקודית על ידי רופא מומחה בגריאטריה* במקום מבחן תלות. אם בחרת להיבדק על ידי הרופא הגריאטר, על הרופא הגריאטר למלא את נספח ג' בטופס תביעת גמלת חוק סיעוד, ולצרף תדפיס מידע רפואי מהרופא המטפל.

* על פי החוק יוכל לערוך הערכה זו רופא גריאטר המועסק ב: 'מוסד רפואי ציבוריי' שבבעלות הממשלה, קופת חולים או רשות מקומית, או תאגיד שהוא מוסד ציבורי.

הערה: מי שנבדק כבר במבחן תלות של אחות מטעם המוסד לביטוח לאומי יוכל להגיש הערכה תפקודית של רופא גריאטר רק אם חלפו 6 חודשים ממועד ביצוע ההערכה הקודמת.

עדכון חשוב!! שינוי בגמלת סיעוד לבני 90 ומעלה- ביטוח לאומי מעדכן כי הוחלט להעניק לכל הזכאים לגמלת סיעוד ברמה הבינונית (%150 או %75) תוספת של שעות, כך שזכאותם תעלה לזכאות ברמה הגבוהה (%168 או %88) אוטומטית, בהגיעם לגיל 90.

זכויות לבעלי תעודת עיוור בסיעוד

קשיש שעונה על הגדרת ביטוח לאומי כקשיש בודד (למשל- גר לבד, עם בן זוג שזכאי לגמלת סיעוד, עם ילד נכה) ויש לו תעודת עיוור או מכתב מרופא המעיד על כך שהוא עיוור מקבל אוטומטית גמלת סיעוד בשיעור 9.75 ללא הערכת תלות (צריך להגיש תביעה לגמלת סיעוד). מי שאינו עונה על הגדרת בודד ויש לו תעודת עיוור ייבדק ויקבל בהתאם לניקוד שיצבור.

לקריאת חוזר ביטוח לאומי, לחצו כאן

סיעוד קצר מועד מביטוח לאומי

אנשים הזקוקים לעזרה מיידית למועד קצר (9.75 שעות בשבוע, עד 60 יום) רשאים לבקש "סיעוד קצר מועד" מביטוח לאומי,   בדרך כלל לאחר אשפוז בבית חולים רגיל ולא שיקומי, לאחר אשפוז כתוצאה משבר של יד או רגל או  דלקת ריאות עם חום גבוה. מגישים את טופס הבקשה הרגיל לגמלת סיעוד של ביטוח לאומי. יש צורך בהערכה רפואית מקצועית של רופא המצורפת לטופס הבקשה, ועל פי המלצה זו תקבע פקידת התביעות בביטוח הלאומי אם יהיה זה מסלול קצר מועד. את הטופס ניתן להגיש באמצעות עו"ס ביה"ח. הזכאות לביטוח גמלת סיעוד קצר מועד של ביטוח לאומי היא מיידית עם ההגעה הביתה.

אישור 14 יום להמשך הגמלה במהלך אשפוז

בעבר כאשר קשיש שהיה זכאי לגמלת חוק סיעוד אושפז בבית החולים, הגמלה הייתה מופסקת ומתחדשת רק בעת שחרורו.  אך תיקון לחוק הביטוח הלאומי משנת 1995, קובע כי קשיש המאושפז בבית חולים, (פרט לבית חולים סיעודי, שיקומי, או פסיכיאטרי) יהיה זכאי לגמלת סיעוד במשך 14 הימים הראשונים של האשפוז. במידה והחולה היה מאושפז יותר מ- 14 יום, הגמלה נפסקת בתום השבועיים הראשונים, אך מתחדשת לאחר האשפוז.

שעורי גמלת סיעוד של ביטוח לאומי

הגמלה נקבעת על פי ניקוד שנקבע במבחן התלות של ביטוח לאומי.

91%  גמלה – 9.75 שעות שבועיות למי שנמצא תלוי בזולת ברוב פעולות היום יום, וכן למי שנמצא זקוק להשגחה.

150% גמלה – 16 שעות שבועיות למי שנמצא תלוי במידה רבה מאד בעזרת הזולת ברוב פעולות היום יום, ברוב שעות היממה.

168% גמלה-18 שעות שבועיות למי שתלוי לחלוטין בזולת,באופן מקסימאלי, וכן זקוק להשגחה מתמדת.

תוספת שעות לזכאים לגמלת סיעוד המעסיקים מטפל ישראלי
המוסד לביטוח לאומי נותן תוספת של שעות טיפול לזכאים לגמלת סיעוד ברמות התלות הגבוהות המעסיקים מטפל ישראלי ושאינם מעסיקים כלל מהגר עבודה (עובד זר), או לבעלי היתר להעסקת עובד זר שהוקפא, בהתאם לפירוט הבא:

 • מי שתלויים במידה רבה מאוד בעזרת הזולת ברוב פעולות היום יום ברוב שעות היממה, ומקבלים כיום 16 שעות טיפול בשבוע יקבלו תוספת של 3 שעות טיפול בשבוע.
 •  מי שתלויים במידה רבה מאוד בעזרת הזולת ברוב פעולות היום יום ברוב שעות היממה, ומקבלים כיום 8 שעות טיפול בשבוע (בגלל הכנסות גבוהות) –  יקבלו תוספת של 1.5 שעות טיפול בשבוע.
 • מי שתלויים לחלוטין בעזרת הזולת בכל פעולות היום יום בכל שעות היממה או הזקוקים להשגחה מתמדת, ומקבלים כיום 18 שעות טיפול בשבוע יקבלו תוספת של 4 שעות טיפול בשבוע.
 • מי שתלויים לחלוטין בעזרת הזולת בכל פעולות היום יום בכל שעות היממה או הזקוקים להשגחה מתמדת, ומקבלים כיום או 9 שעות טיפול בשבוע (בגלל הכנסות גבוהות) –  יקבלו תוספת של 2 שעות טיפול בשבוע.

הביטוח הלאומי מעביר את המידע על תוספת השעות לארגונים הנותנים את שירותי הסיעוד, ואין צורך להגיש בקשה לקבלת התוספת.

מהי גמלת סיעוד בכסף?

אדם הזכאי לגמלת סיעוד ומעסיק מטפלת לפחות 12 שעות ביממה ל- 6 ימים, יכול לבחור לקבל את גמלת הסיעוד בכסף ישירות אל חשבון הבנק שלו, ללא תיווך חברת סיעוד. מי שרוצה יכול להמשיך ולהעסיק את המטפלת ביחד עם חברת הסיעוד. כדי לקבל את גמלת הסיעוד בכסף, יש מספר תנאים שצריך לעמוד בהם- המטפלים חייבים להיות מעל גיל 18, והם אינם יכולים להיות קרובי משפחה, המטפלת חייבת להיות מועסקת בשכר, בחוזה כתוב, למעסיק חייב להיות היתר להעסקת עובדת זרה והעובדת חייבת להיות בעלת אישור שהייה על פי חוק.

ניתן גם לשלב גמלה בכסף עם שירותים אחרים מסל השירותים, כגון- שירותי כביסה, לחצן מצוקה, מוצרי ספיגה, מרכז יום. השווי הכספי של השירות שיבחר יקוזז מהתשלום שיועבר למשפחה.

למאמר המלא על גמלת סיעוד בכסף לחץ כאן.

איך לתבוע גמלת סיעוד מביטוח לאומי?

כדי לקבל גמלת סיעוד של ביטוח לאומי יש למלא טופס תביעה לגמלת סיעוד ולמסור אותו לפקיד התביעות בסניף המוסד לביטוח לאומי שבמקום המגורים.  המתקשה במילוי טופס התביעה יוכל לקבל עזרה מפקיד התביעות של הביטוח הלאומי או מעובדי שרות הייעוץ לקשיש בסניף הביטוח הלאומי או באמצעות פניה לחברת סיעוד. אם הפנייה נעשית בעת אשפוז בבית חולים, ניתן להיעזר בעובדת סוציאלית של ביה"ח. בטופס התביעה יש לקבל חוות דעת מן הרופא המטפל ולצרף אישורים על הכנסות. כדאי לציין בטופס התביעה לתאם את ביקור המעריך עם מישהו מבני המשפחה.

לצפייה בסרטון הדרכה למילוי טופס תביעה לגמלת סיעוד לחץ כאן. הסרטון הופק על ידי המוסד לביטוח לאומי.

ביקור המעריך בבית הקשיש

tlut-test
הערכת תלות- מה בודקים וכיצד להתכונן

רצוי מאוד שבעת ביקור המעריך בבית הקשיש תהיה נוכח אתה או בן משפחה אחר המעודכן במצבו של הקשיש.

חשוב לדרוש מהמעריך שבא לבקר, תעודת עובד של ביטוח לאומי.

חשוב שתדע שגמלת סיעוד של ביטוח לאומי ניתנת לקשיש על פי מצב תפקודו במשימות היומיום ולא על פי מצב בריאותו, לכן חשוב להדגיש את הקשיים שהקשיש מתמודד איתם יום יום.

החוק מגדיר את זכאות הקשיש לגמלת חוק סיעוד של ביטוח לאומי לפי מידת עצמאותו רק בביתו ולא בחוץ, לכן קשיי ניידות מחוץ לבית אינם רלוונטיים. מבחן התלות בודק את יכולת הקשיש להתלבש, להתרחץ, לאכול, לטפל בהפרשות, להתהלך בבית, או האם הקשיש נמצא זקוק להשגחה בבית  למען בטיחותו (בשל  ירידה בזיכרון  או מצב פסיכו-גריאטרי כאשר הוא מסכן את עצמו או את הסביבה).

ב- 2014, לאחר וועדה מיוחדת של הביטוח הלאומי הוחלט לערוך שינוי מהותי בהערכת התלות.

לאור מסקנות הוועדה, הוחלט על שינוי הגישה ומעבר מתהליך של בדיקה כוללת וזהה לכל הזקנים המגישים תביעה לגמלת סיעוד, לבדיקה המותאמת למצבו של כל זקן. במסגרת הזאת, לא בכל  מקרה תידרש הדגמה, יהיו מקרים בהם ההערכה תסתיים לאחר ראיון. לדוגמה במקרה של אדם סיעודי המרותק לכסא גלגלים או למיטה,המדווח כי הוא תלוי לחלוטין בתפקוד שלו באדם אחר, בנוסף יש מידע רפואי שמעיד על כך, והמעריך שמגיע מביטוח לאומי מתרשם אף הוא , הבדיקה תסתיים ללא צורך בהדגמה, אלא לאחר ראיון בלבד.

על פי הגישה החדשה הדגמה תתבצע רק במקרים בהם לא ניתן להגיע למסקנה על מידת התלות של האדם מתצפית עקיפה בפעולה אחרת. למשל- אדם שמחזיק ומציג את התרופות שלו לא יצטרך להדגים רחצת ידיים עם סבון.

החמרה

אם לא אושרה לקשיש הגמלה המרבית של חוק סיעוד של ביטוח לאומי וחלה הידרדרות במצבו תוכל לפנות לביטוח הלאומי ולבקש בדיקה מחודשת בשל החמרה בצירוף האישורים המתאימים  המעידים על החמרה בתפקודו.

הגשת ערעור על החלטת הביטוח הלאומי

ניתן לערער על החלטת הביטוח הלאומי בדבר הזכאות לגמלת סיעוד של ביטוח לאומי ושיעורה אפילו כמה פעמים. קיימות מספר דרכים לערער על החלטת המוסד לביטוח לאומי. למאמר המלא על הדרכים להגשת ערעור – לחץ כאן.

אילו שירותים יינתנו לזכאים לגמלת סיעוד של ביטוח לאומי?

להלן סל השירותים שמתוכו ייבחרו השירותים לזכאי לגמלת סיעוד של ביטוח לאומי, כל זמן שיש במקום מגוריו השירותים האלה ואפשר לספק לו אותם.

 • עזרה של מטפלת– בפעולות היום-יום (להתלבש, להתרחץ, לאכול, לטפל בהפרשות, להתהלך בבית), בניהול משק הבית והשגחה על הקשיש. תוכל להמיר את מכסת השעות בתשלום עבור עובד זר המועסק ברישיון לטיפול בקשיש.

  שעת עבודה של מטפלת = שעת סיעוד שבועית.

 • מרכז יום לקשישים : אפשר לבקר במרכז יום עד חמישה ימים בשבוע ואפשר גם לחלק את מכסת השעות שאושרה במסגרת הגמלה לשעות טיפול בבית+ ימי ביקור במרכז.
  השירותים שניתן לקבל במרכז: רחצה, השגחה, תעסוקה, ארוחות חמות, בילוי וחברה וכן הסעה למרכז יום וחזרה.

         יום שהות במרכז יום שוות ערך לשעות סיעוד שבועיות כדלקמן:

         לזכאים ל- 9.75 שעות סיעוד  שבועיות:  2 שעות סיעוד שבועיות = יום שהות במרכז יום

         לזכאים ל-  16 ול 18 שעות סיעוד שבועיות:  2.75 שעות סיעוד שבועיות  = יום שהות במרכז יום

         בנוסף על כך, יש תשלום סמלי עבור כל יום בגין ארוחות , השתתפות בהסעות ועוד.

 • אספקה של  מוצרי ספיגה,  כגון חיתולים, סופגנים, סדיניות וכו'.  המוצרים מותאמים לקשיש על פי צרכיו ומובאים לביתו אחת לחודש. ניתן להזמין את המוצרים ישירות מחברות אליהן מפנה ביטוח לאומי. לפרטים נוספים, לחצו כאן.

 • שרותי כביסה: הכביסה נלקחת מבית הקשיש ומוחזרת אליו נקייה. כמות של עד 5 ק"ג נחשבת ליחידת כביסה אחת. לבדיקת שווי שירותי הכביסה כנגד שעות סיעוד, ניתן לפנות לעו"ס בלשכה לשירותים חברתיים באיזור המגורים. בדרך כלל יחידת כביסה שוות ערך ל- 1.25 שעות שבועיות.

 • לחצן מצוקה: המשדר מאפשר לקשיש במקרה של מצוקה להתקשר למוקד בלחיצת כפתור 24 שעות ביממה.המוקד מזמין עבור המנוי את השירותים (רופא, אמבולנס , מכבי אש, .תיקונים  וכו'). התשלום מתבצע ישירות לבעל המקצוע. התשלום לאמבולנס כמקובל בקופ"ח. לבדיקת שווי לחצן המצוקה כנגד שעות סיעוד ניתן לפנות לעו"ס בלשכה לשירותים חברתיים באזור המגורים. בדרך כלל שווה ערך ל1/4 שעת סיעוד שבועית.

העובדת הסוציאלית במחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית קובעת בתיאום עם הקשיש ובני משפחתו באלו שירותים הם מעוניינים להשתמש. כלומר, תכנית הטיפולים של הקשיש נקבעת בהסכמה משותפת.  כמו כן, היא המקשרת בין הקשיש ובני משפחתו לבין ספקי השירותים הללו.

שרות טרום סיעוד

שרות זה מאפשר לקבל מטפלת הביתה, מהיום למחר, עד  שתאושר העזרה מהביטוח הלאומי. שרות זה ניתן לתקופה מוגבלת  בהתאם לשיקולים מקצועיים. השרות ניתן ללא תשלום על חשבון חברת הסיעוד. חברת הסיעוד גם מסייעת בהגשת הבקשה לביטוח הלאומי.

נבחרת היועצים שלנו

זקוקים למידע נוסף? ייעוץ פרטני
הרשמו כעת לשיחת ייעוץ אחד על אחד
הייעוץ ללא תשלום, כשירות לציבור של עמותת רעות, ואשל ג'וינט ישראל שיחת ייעוץ בחינם הירשמו כעת

לכתבה זו התפרסמו 196 תגובות

 1. נמלת סיעוד
  אבי כמטפלת סיעודית הרבה פעמים אנינ עובדת אצל אבשים שלא מגיע להם חוק סיעוד הם מחפשים עוזרת בית

 2. תגובה לאביבה קריטי
  בהמשך להערתה של אביבה העובדת כמטפלת סיעודית,ראו את המאמר "תפקידי המטפלים מביטוח לאומי"

 3. קצבת סיעוד
  באיזה מקרים ניתן לקבל הקיצבה ישירות למשפחה?
  אמי בת 100+ וכבר כ 15 שנה נזקקת לעזרה בכל תפקודיה.

 4. גמלת סיעוד בכסף
  ישנם 2 אפשרווית לקבל זכאות חוק סיעוד בכסף:
  אפשרות אחת-המוסד לביטוח לאומי עורך ניסוי להעברת הגמלה בכסף במספר סניפים נהריה: רמת גן, בני ברק ואשקלון. בסניפים אלו יוכלו מקבלי גמלת סיעוד, לקבל את גמלת הסיעוד בכסף במקום בשירותים, כפי שהיה עד כה.
  אפשרות שניה- הזקן גר רחוק ועל כן אי אפשר לשלוח אליו מטפלת.

  במידה ומעסיקים עובד קבוע (בד"כ עובד זר) מתורגמות שעות הזכאות לטיפול להנחה כספית על תשלום העובד.
  בהצלחה

 5. חברות סיעוד
  מיהן חברות הסיעוד המאושרות על ידי הביטוח הלאומי אם אפשר אז בבקשה רשימה עדכנית

 6. הטבות לזכאי גמלת סיעוד
  אימי הינה נתמכת חוק סיעוד מזה שלוש שנים ורק לאחרונה גיליתי שזכאות זו מקנה לה הנחה משמעותית בתשלומי ארנונה. איכן עלי לפנות בביטוח לאומי לבקש אישור (חוק סיעוד) המאמת את זכאותה של אימי במטרה לממש את הזכות עם העריה?

 7. גמלת סיעוד בכסף
  האם יש אפשרות להעביר את הסכום המגיע מביטוח לאומי עבור השעות השבועיות ישירות לחשבון העובד הזר? ללא מתווחים למיניהם?

 8. מהי התקרה שמעליה לא מקבלים גמלה
  אשמח לדעת פרטים ברורים
  לענים מתי מקבלים חלקי ומתי כלל לא
  תודה

 9. תגובה לברכה
  לפי האתר של המוסד לביטוח לאומי נכון לעכשיו,התקרה ליחיד היא:מעל 7928 ש"ח לחודש-מקבל קצבה חלקית ומעל 11,892 ש"ח לחודש לא מקבל גמלה בכלל.
  לזוג:מעל 11,892 ש"ח לחודש מקבלים גמלה חלקית ומעל 17,838 לא מקבלים גמלה.

 10. תגובה לבמבי
  כרגע ניתן לקבל את הכסף ישירות רק בארבע ערים שבהם נערך ניסוי:בני ברק,אשקלון,נהריה,ורמת גן.

 11. תגובה לשרה
  ניתן לקבל אישור במוסד לביטוח לאומי,במחלקת סיעוד. אפשר להתקשר לביטוח לאומי ולבקש שישלחו בדואר או אפילו לפנות דרך האתר.

 12. הערות
  מאמר מצוין .אך יש 2 הערות .1 לא גימלה של 100% אלא 91% נקראת
  2.ביקור בית נעשה לאו דוקא על ידי אחות-זו מעריכה וכוללת גפ פיזיוטרפיסטית וכו.

 13. תקרת הכנסה
  שלום רב, האם הסך 17.838 ש"ח, של זוג גימלאים הינו " ברוטו " או " נטו " ( ביד .. לאחר הורדת מסים וכו .. ׂ)
  תודה יוסף ה.

 14. אפליה בגימלת סיעוד
  קיים פער של 1000 ש"ח לחודש בין קשיש שמקבל קיצבה בכסף לבין קשיש שמקבל שעות מהחברה אף גורם לא יודע כמה שווה שעת גימלת סיעוד בחברה לאחר ויכוחים קיבלתי 27 ש"ח לשעה האם ידוע למישהו כמה בדיוק צריכים לתת החברות למינהן קיצבה בכסף מקבלים 2500 ש"ח ל 168%

 15. תגובה לרינה
  כאשר הכסף עבור העובד הזר עובר דרך תיווך של חברת סיעוד. החברה לוקחת עמלת תיווך ומעבירה לעובד בין 23-27 ש"ח לשעה.בד"כ ניתן לערוך משא ומתן עם חברת הסיעוד על גובה העמלה.

 16. תקרת הכנסה
  ביטוח לאומי מתיחס במבחן ההכנסות לכל ההכנסות למעט ביטוח סיעודי או ביטוח פרטי אחר.
  ביטוח לאומי לא "מתחשב" בהוצאות במבוטחים במבחן הכנסות לצורך גמלת סיעוד.

 17. מה צריכה להיות משכורתו של הנתמך?
  שלום, אני מבקשת לדעת באיזה גובה משכורת חודשית ניתן לקבל עזרה של הביטוח הלאומי?

 18. תגובה
  הקריטריונים לגמלת חוק סיעוד הם:
  מגורים בקהילה – הגמלה מיועדת רק לקשישים הגרים בבית או בדיור מוגן
  מבחן הכנסות – מעל תקרת הכנסות הנקבעת ע"י ביטוח לאומי תוענק רק מחצית הגמלה,או לא תנתן כלל.
  הקשיש נמצא זקוק במידה רבה לעזרתו של אדם אחר בעשיית פעולות היום-יום.

  את הטופס לתביעת גמלת סיעוד מביטוח לאומי תוכל למצא באתר ב"טפסים להורדה":
  http://www.reutheshel.org.il/index.aspx?id=3404

 19. האם בן משפחה יכול להיות מטפל?
  האם בן משפחה כגון כלה יכולה להרשם כמטפלת של חברה כלשהיא ולטפל בחמתה?

 20. תגובה לאפרת
  אין אפשרות לרשום קרוב משפחה מדרגה ראשונה(כולל חתנים וכלות) כמטפלים לזקן מטעם גמלת חוק סיעוד.

 21. שמעתי שהורחב ניסוי גמלה בכסף
  אמרו ברדיו שהניסוי הורחב.
  מישהו יודע לאיזה ערים?
  תודה

 22. תגובה לתמי
  לאחרונה התפרסם בתקשורת כי ביטוח לאומי עומד להרחיב את הפיילוט שנעשה בשנה החולפת לגבי העברת גמלת הסיעוד ישירות לקשיש.

  הפיילוט התקיים בארבעה מקומות ישוב: רמת גן-גבעתיים, בני ברק, אשקלון ונהרייה. עדין לא ידוע מי הם חמשת הישובים הנוספים שבהם הקשישים יוכלו לקבל את גמלת הסיעוד ישירות ללא תיווך של חברות סיעוד.

  יש לזכור, התשלום הנ"ל מיועד למי שיש לו היתר להעסקת עובד זר בלבד או שיש לו מטפל צמוד- היינו מטפל, זר או גם ישראלי, הנמצא איתו לפחות 12 שעות ביממה.

  בכל מקרה, אין הרשאה להעסיק קרוב משפחה ממעל ראשון או "ראשון וחצי" (למשל כלות) ושהוא יקבל את הכסף.

 23. האלה 13 ראשלצ
  אמי בת 76 נמצאת היום בבית אבות בבת ים . סיעודי מרותקת לכסא גלגלים בחצי שנה האחרונה היא נעשתה עצבנית ומדוכאת מהמקום .ברצוננו להחזירה הביתה עם מטפלת זרה .האם הקוד שקיבלה ממשרד הבריאות מספיק ובכמה ביטוח לאומי משתתף.השאלה דחופה

 24. גמלת סיעוד לחולי אלצהיימר
  חולי אלצהיימר עוברים בהצלחה את מבחני התלות ודוקא בגלל זה הם מסוכנים לעצמם. גם דהמחלה בדלב התחלתי עד בינוני, מסוכן להשאיר אותם לבד כי הם יכולים להזיק לעצמם. אני לא מוצאת מענה בחוק למצב הזה. נאמר לי בבטוח לאומי שמצב של תלות מוחלטת – כלומר קבלה של מקסימום הקצבה זה רק במצב שהקשיש כבר לא יודע מימינו ומשמאלו. ומה בינתיים? איך המשפחה אמורה להתמודד עם חולה ששוכח, מתעקש על כל דבר, בעל תפיסת מציאות מעוותת שיכול להזיק לעצמו ולסובביו

 25. תגובה ללאה.
  בנוגע לחולים הסובלים מדמנציה/אלצהיימר.חשוב להצטיידבאבחון שנעשה על ידי פסיכוגריאטר ומציין את הצורך בהשגחה 24 שעות.
  ללא אבחון כזה יהיה מאוד קשה לקבל את גמלת חוק סיעוד במקרים כמו שתיארת.

 26. המרת גימלת הסיעוד לכסף עבור עובד ישראלי בגבעתיים
  בהמשך לתגובה 27 של מיכל אברהם. אמי מעונינת בעובדת ישראלית בלבד, היא זכאית לקצבה מלאה – איך ממירים את הגמלה לכסף עבור עובד י שראלי אשר תהיה איתה מעל 12 שעות רצוף.??? למי לפנות?
  (דרך אגב לאמי יש רשיון העסקת עובד זר, אך אינה מעונינת בעובדים זרים.)

 27. תגובה
  בעיקרון דרך חברת סיעוד ניתן להמיר את הגמלה לכסף עבור עובדת ישראלית רשומה.אני מציעה לך להתיעץ עם העובדת הסוציאלית האזורית של אימך ולראות אם באזור מגוריה ניתן להעביר את התשלום ישירות מביטוח לאומי למשפחה ואם ניתן לעשות זאת למרות שהעובדת אינה עובדת זרה.

 28. נוה שאנן חיפה
  אישתי חולת סרטן ומצבה קשה.(היא מעל גיל 60).
  אני איבדתי את עבודתי עקב הטיפול שאני נותן באופן רציף במהלך היממה
  ומכורח חובת המציאות.
  אני בגיל 63 לא יכול להתחייב בפני מעסיקים ואיני יכול לכן לעבוד
  ולהשתכר.
  מאחר ואני כבר המטפל הצמוד לאישיתי אני מבקש שיכירו בי כבייכול כעובד סיעוד ולקבל את קיצבת הסיעוד מביטוח לאומי לידי כשכר כאמור וזאת במקום לקחת עובדת כלשהיא,
  ישראלית או זרה.
  האם יש באפשרותי להסדר כזה?

 29. תגובה לאהרון
  אהרון צר לי לקרא על אישתך.
  לצערי החוק לא מתיר להכיר בבן משפחה כמטפל סיעודי לצורך העברת תשלום גמלת חוק סיעוד בכסף לבן המשפחה.

 30. קבלת עזרה להורה קשיש
  ראשית, תודה על קיומו של האתר הנפלא הזה.
  לשאלתי:
  קראתי את החוק. אמי בת 85 , נכת רדיפות הנאצים. היא עצמאית אך לאחרונה שוכחת הרבה מאד, חלשה מאד. בבדיקות רפואיות לא נמצאה סיבה. האם יש אפשרות שהיא תקבל סיוע כלשהו לפחותל 3 שעות בשבוע ?
  תודה
  כתי

 31. תגובה לעינת
  אני מציעה לך לפנות לביטוח לאומי להגיש בקשה לחוק סיעוד.(תוכלי להוריד את הטפסים במאגר הטפסים באתר.) חשוב שרופא משפחה יציין בטופס את הירידה בזכרון ועדיף לצרף אבחון מרופא פסיכוגריאטר.
  אני מציעה לך במקביל לפנות לחברת סיעוד באזור מגוריכם ולבקש שרות טרום סיעוד באופן מיידי.

 32. זכות לשעות גימלה
  אמי בת ה88 עברה בדיקה של אחות בתחילה קבלה אישור ל9 שעות שבועיות.לאחר שראו את תלושי המזכורת שלה ושל אבא ז"ל.בסכום של 8000 שקלים.הפחיתו את השעות ל5 שעות שבועיות.מה עלי לעשות בנושא.

 33. עמלת חברות הסיעוד (א.ש. סיעוד)
  משום מה, נושא התשלום לחברות והמשכורת של עובד זר נשארות חסויות
  האם ניתן לקבל את התעריף השעתי של הביטוח הלאמי לחברות?
  מי אמור לשלם לעובד הזר את התנעים הסוציאלים כגון חופשה שנתית, הבראה וכו'

 34. משכורת עובד זר
  1. חברת הסיעוד מורידה ממשכורת העובד סכום עבור "קרן פנסיה"
  אין כל עדות לאן הכסף מועבר, באיזה תנאים ומתי העובד יכול לקבל את כספו חזרה
  2. האם חברת הסיעוד מפרישה סכום נוסף ל"קרן הפנסיה" ועל חשבון מי???

 35. בקרת עמלות
  האם קיים מנגנון המבקר את גובה העמלות שחברות הסיעוד גובות ?
  האם קימת תיקרה לגובה העמלות ומה היא?

 36. אפשר לקבל קיצבת סיעוד בכסף ב-4 ערים:רמת גן, בני ברק, נהריה ואשקלון..
  אפשר לקבל קיצבת סיעוד בכסף ב-4 ערים:רמת גן, בני ברק, נהריה ואשקלון.
  חבל שאי אפשר גם בחיפה ויתר הארץ. אולי כדאי לעבור דירה.

 37. אילו סיבות באו בחשבון בפני המחוקק
  בנושא של מטפלים מדרגה ראשונה כמו בנים ובנות אשר יש בהם למנוע טיפול בניזקק על-ידי קרובים מדרגה ראשונה, והאם יש אפשרות למקרים חריגים

 38. תגובה לחיים
  גמלת חוק סיעוד היא הכלי שבעזרתו ביטוח לאומי מודא שהאדם הזקן מקבל את העזרה הנחוצה לו. זו אחת הסיבות שעד עכשיו הגמלה ניתנה רק בשירותים ולא בכסף.
  ברגע שהמטפל הוא בן משפחה,אין גורם מטפל שעוקב אחר הטיפול בזקן ואין לביטוח לאומי דרך לודא שאכן הזקן מטופל היטב.
  מנסיוני לא נתקלתי במקרים בהם ביטוח לאומי הכיר בבני משפחה מקרבה ראשונה כמטפלים בזקן.

 39. שאלה למיכל
  האם אין התנגשות בין החוק שמחייב את הילדים לדאות להוריהם המזדקנים לבין המצב המגביל את הילדים או קרובים מדרגה ראשונה לטפל בהוריהם, במקרה שלי אמי היא מוגדרת סעודית מלא וזקוקה להשגחה 24 שעות בגלל שיתוק כתוצאה מאירוע מוחי, אני בשנתיים וחצי באחרונות מטפל בה בלא שום עזרה כספית עבורי.

 40. תגובה
  החוק כיום קובע שלא ניתן להעביר את הכסף שניתן לזקן מגמלת חוק סיעוד כשכר לבן משפחה מקרבה ראשונה על מנת שישמש כמטפל הסיעודי של הזקן.
  הרציונל הוא לדאוג שהכסף אכן ישרת את טובתו של הזקן ולא ייעשה בו שימוש אחר על ידי אותו בן משפחה. בנוסף מתן השירותים בגמלת סיעוד על ידי נותני שירותים כמו חברות סיעוד מאפשר פיקוח ומעקב אחר טיב הטיפול שהזקן מקבל ואחר מצבו.
  צר לי לשמוע על אימך.אני מציע לך להתיעץ עם שירותי רווחה על דרכים לניצול גמלת חוק סיעוד באופן שיעזור לה ולך-כמו למש מוצרי ספיגה או מטפלת שתבוא למספר שעות ותאפשר לך מנוחה.

 41. שאלה למיכל
  אימי בת 73. צלולה בדעתה אך מוגבלת מאד מבחינה גופנית לאחר שעברה מספר אירועים של נפילות ונפגעה גם בגפיים עליונות וגם בתחתונות. מתקשה מאד בתפקודי הבית היומיומיים, אינה יכולה לקום מהמיטה ונזקקת לעזרת אבי 24/7 אבל גם הוא תש כוחו. בעבר נפסלה בקשתה לגמלת סיעוד מכיוון שסכומי ההכנסה שלהם עוברים את הרף המותר. אימי אינה מעוניינת בעובד זר אלא במטפל מספר שעות ליום עם החזר מקסימלי של הביט"ל. מה ניתן לעשות?

 42. תגובה לאילן
  אילן.
  במידה ושני בני הזוג יהיו זכאים לגמלת חוק סיעוד- בגלל מצב תפקודי. יבחנו הכנוסותיהם מחדש והם יהיו זכאים לפחות לחצי גמלה.
  אני מציעה לך לקרא באתר על מבחן התלות ולנסות לבקש גמלת חוק סיעוד עבור שני ההורים.
  במידה ותידחו תמיד ניתן,כמובן, להעסיק מטפלת ישראלית מספר שעות באופן פרטי וכן לפנות למרכזי יום עבור אימך.
  בהצלחה.

 43. עדכונים
  המאמר אמנם מקיף אבל בחלקו הקטן לא מדוייק.1.גיל הפרישה כבר לא 60/65 אלא 62/67 בהדרגה.
  2.גמלה קצרת מועד נקבעת לפי טופס רפואי שצורף לתביעה (לא ממוחשב)בתנאי שהרופא (ולא אחות) מילא אותו בהתאם לנדרש כך שיקבע מסלול מיוחד זה.
  3.תוספת שעות אינה ניתנת גם למקרים שיש היתר להעסקת עובד זר (אפילו אם בפועל לא מעסיקים).
  4. מעל שנה כבר מתקיימות ועדות ערר בסעוד במוסד לבטוח לאומי.ערעור ניתן להגיש תוך 60 יום מיום ההחלטה.

  אני מציעה שכשמגיעה אחות/אח לבית הזקן (מעריך) לבחונך דרוש שיציג תעודת עובד כמעריך מטעם המוסד לבטוח לאומי.

  מאחלת לכולם בריאות טובה.

 44. תודה לעובדת ביטוח לאומי
  רציתי להודות לך על העדכונים. המאמר תוקן בהתאם להערות.
  תודה על שיתוף הפעולה

 45. העברת קצבה לקרוב מדרגה ראשונה
  עפ"י החוק לא ניתן להעביר את הכסף שניתן לזקן מגמלת חוק סיעוד כשכר לבן משפחה מקרבה ראשונה בשביל שאותו בן משפחה ישמש כמטפל הסיעודי של הזקן.

 46. nivmo@bezeqint.net
  אימי בת 94 וקיבלה 16 שעות שבועיות הכנסתה מפנסיה של אבי 3400 ש"ח כיצד ניתן להגדיל את מספר שעות הסיוע למקסימום ומה צריך לעשות???

 47. חולה סרטן שרק אובחן
  המאמר מענין מאוד ומוסיף הרבה מידע. ברצוני לדעת האם אדם בן 67 שאובחן אצלו סרטן ערמונית עם התפשטות לעצמות, יכול לקבל סיוע מן הבטוח הלאומי לפחות עד שיפחתו כאבי התופת שלו עד להתחלת השפעת הטפולים (מדבקות נגד כאבים). הוא אינו זכאי לפנסיה ממקום עבודתו ואשתו המפרנסת היחידה עובדת עצמאית ואינה יכולה לטפל בכל הסדורים בבית ואצל הרופאים /שלטונות האם במקרה זה חברת הסעוד תספק לו שירות טרום סיעוד. הוא אינו יכול לעמוד יותר מ10 דקות על הרגלים ולכן שוהה רוב הזמן במטה שם הוא סובל הכי פחות.
  תודה על תשובה

 48. תגובה לnivmo@bezeqint.net
  גובה גמלת חוק סיעוד נקבע על פי מצבו התפקודי של האדם ולא על פי הכנסותיו.
  16 שעות שבועיות ניתנות לאנשים שזקוקים לעזרה סיעודית 24 שעות ביממה.18 שעות בד"כ ניתנות לאנשים שתלויים לחלוטין בזולת.
  בכל מקרה ניתן לפנות לביטוח לאומי ולהגיש בקשה להחמרה.בהצלחה.

 49. תגובה לאמה דואגיס
  אדם בן 67 הגיע לגיל פרישה ואינו זכאי לקצבאות נכות ושר"מ אלא אם כן כבר קיבל לפני שהגיע לגיל זה.
  גמלת חוק סיעוד ניתנת לפי מצב תפקוד ולא בגלל מחלה,מהתאור שלך קשה להגיד באופן חד משמעי שהאדם זכאי אך אני מציעה בכל מקרה לפנות לביטוח לאומי ולהגיש בקשה.בהצלחה ורפואה שלמה.

 50. העסקת בן משפחה מדרגה "רחוקה"
  איזו קירבה בין בן משפחה לקשיש מותרת להעסקה כמטפל סיעודי?
  מה נחשב קרבה ראשונה?

 51. בן 91 לאחר שבירת צואר ירך
  אבא שלי קבל 2.5 נקודות לאחר שנקבע על ידי רופא גריאטרי כי הוא זקוק להשגחה 24 שעות ביממה מבחן ADL 2 נקודות ועל היותו בודד חצי נקודה האם הוא לא צריך לקבל 2.5 נקודות על היותו בודד? הוא לאחר שבירת צואר ירך בן 91

 52. אילו אפשרויות עומדות בפני חולה אלצהיימר שכבר מקבל 22 שעות בשבוע אך זקוק להשגחה 24 שעות ביממה
  למשפחה אין אפשרות לרכוש שירותי סיוע באופן פרטי. רופ"א קופ"ח אישר צורך בהשגחה 24 שעות ביממה. החולה כבר מקבל מטפל מביטוח לאומי 22 שעות בשבוע. האם ניתן לקבל יותר מביטוח לאומי? האם יש אפשרויות אחרות להגדלת הסיוע שלא באופן פרטי?

  תודה

 53. קיצבת סיעוד בכסף מה הסכום לזכאות
  לגבי קיצבת סיעוד שאפשר לממש בכסף לא דרך חברת הסיעוד כי הם לוקחים המון כסף עמלות על חשבון החולה הקשיש לזכאות שלו מביטוח לאומי מה הסכום שמזכה את הקשיש בתקציב זה? חולה סיעודי 168% נכות של ביטוח לאומי.

 54. תגובה ליעל
  אם אביך קיבל אבחון מרופא גריאטר שקבע כי הוא זקוק להשגחה צמודה זו אכן תוספת ניקוד. אני מציעה לך להגיש בקשה להחמרה בצרוף המסמכים הרלוונטיים לביטוח לאומי.

 55. תגובה לאסף
  החולה מיצה את זכאותו לגמלת חוק סיעוד באופן מלא. אני מציעה לבדוק אם החולה הוא ניצול שואה ואם כן לפנות לקרן לרווחת ניצולי שואה וכן לבדוק אם לחולה יש ביטוח סיעודי מקופת חולים או באופן פרטי.

 56. דמנציה גופיפי לויס
  בעלי סובל מדיכאון עמיד ולאחרונה אובחן כחולה בדמנציה גופיפי לוויס.מוכר כנכה בלשכה לשיקום נכים עם נכות של 62% דבר שישתנה לאור האבחנה החדשה.
  נכון לעכשיו מטופל על ידי הרופאים ממליצים לקבל עזרה בצורת חונכות לפעמיים בשבוע על מנת לגרות את מחשבתו (קריאת עיתונים,דמקה,פעילות קלה)האם יש מענה לכך במסגרת שירותי הביטוח הלאומי

 57. תגובה לרותי
  רותי,לא ציינת בן כמה בעלך. מאחר וציינת שהוא מוכר כנכה אני מניחה שהוא עוד לא עבר את גיל הפרישה. בעקבות אבחנה של דמנציה את יכולה להגיש החמרה לקצבת נכות ולבקש קצבת שירותים מיוחדים.
  הקצבה הזו ניתנת בכסף שנועד לקנות שירותים לטיפול בחולה בין היתר גם שירותי חונכות.תוכלי לקרא על הגמלה באמר הזה:
  http://www.reutheshel.org.il/index.aspx?id=3319&itemID=2590
  בהצלחה.

 58. במקרה שיש לקשיש הכנסות
  אם לקשיש הנדרש לטיפול סיעודי יש הכנסות בכל חודש, האם הוא רשאי לקבל גמלת סיעוד ?

 59. תגטבה למוטי
  הקשיש יהיה זכאי לגמלת חוק סיעוד גם במקרה שיש לו הכנסות קבועות כל חודש.
  ביטוח לאומי קבע "תקרת הכנסות" מדורגת שלפיה-אדם שמקבל הכנסות חודשיות למעלה מסכום מסוים יהיה זכאי ל50% גמלה ומעל סכום מסוים יותר גבוה לא יהיה זכאי לגמלה בכלל גם אם הוא זקוק לעזרה.

 60. גמלת סיעוד מעל גיל 90
  שלום, סבתי אישה עצמאית בת 90. הבנתי שיש אפשרות בגיל זה לבחור בביצוע הערכה תפקודית על ידי רופא מומחה בגריאטריה במקום בביקור של נציג של ביטוח לאומי. רציתי לשאול איזה יתרון נותנת בחירה זו, והאם היא עוזרת לקבל קצבת סיעוד גם לאדם עצמאי בתפקודי היומיום?

 61. מה קורה עם מי שנמצא במוסד סיעודי
  הבנתי שחוק ביטוח סיעוד חל רק על מי שמתגורר בבית ולא על מי שמתגורר במוסד סיעודי. אמי נמצאת במוסד סיעודי למשך חמש שנים בזכות הביטוח של קופת החולים. מה קורה איתה לאחר תום חמש השנים הללו? האם לא תהיה אז זכאית לתשלום חודשי בהתאם לחוק ביטוח סיעוד?
  memcohen@gmail.com

 62. תגובה לmemcohen
  חוק ביטוח סיעוד אכן נועד לסייע לזקנים הגרים בביתם בקהילה.מי שגר בבית אבות אינו זכאי לגמלת חוק סיעוד.
  משרד הבריאות הוא הגוף הממשלתי המשתתף מימון מגורים בבית אבות סיעודי או לתשושי נפש.
  תוכל לקרא על השתתפות משרד הבריאות במימון הסידור בבית אבות במאמר הבא:http://www.reutheshel.org.il/index.aspx?id=3283&itemID=2644

 63. שכר שעת סיעוד מחברת סיעוד
  אבי זכאי לשעות סיעוד מכסימליות,מעצם היותו עוור +בעיות דמנציה ואי יכולת לתפקד ללא תמיכה. יש לו מטפלת זרה מעל 4 שנים והשכר לשעת סיעוד מהחברה 24 ש"ח ולא השתנה ,אלא שרק לאחרונה שמתי לב שמאוגוסט 2010 השכר לא רק שלא עלה אלא ירד ל23.15 ש"ח וזאת בטענה שהם מפרישים לעובדת פנסיה.
  האם זה נראה לכם הגיוני? ולמי אני יכול לפנות כדי לדעת יותר,האם אני יכול לעבור חברה ,או לתבוע מהם להעלות את השכר לשעה?
  תודה מראש.

 64. תגובה לאיל
  יש לפתוח קרן פנסיה עבור העובד הזר.אני מציעה לך לוודא בדיוק את פרטי הקרן וגובה ההפקדות.
  ניתן לעבור מחברה לחברה וניתן גם לערוך משא ומתן עם החברה על ערך שעת סיעוד.תוכל למצא באתר מאמרים המפרטים את גובה הגמלה כפי שהיא מועברת לחברות הסיעוד:
  http://www.reutheshel.org.il/index.aspx?id=3474&itemID=5162

 65. לחצן מצוקה
  אם הבנתי נכון,קשיש הזכאי לשעות סיעוד שבועיות יכול להמיר כ-1/4 שעת סיעוד שבועית בעבור התקנת לחצן מצוקה קבוע בביתו?

 66. לחצן מצוקה
  אם הבנתי נכון,קשיש הזכאי לשעות סיעוד שבועיות יכול להמיר כ-1/4 שעת סיעוד שבועית בעבור התקנת לחצן מצוקה קבוע בביתו?

 67. תגובה לאלעד
  נכון,קשיש הזכאי לשעות סיעוד שבועיות במסגרת גמלת חוק סיעוד של המוסד לביטוח לאומי, יכול להמיר כ-1/4 שעת סיעוד שבועית בעבור התקנת לחצן מצוקה קבוע בביתו.

 68. קלנסווה
  הגשתי תביעת סיעוד מספטמבר לאימי חולת סוכרת וכליות ומקבלת טיפול בדיאליזה שלוש פעמים בשבוע , התקשרתי השבוע לברר נמסר לי שחסרים טפסים וסגרו את התיק , ויש להגיש בקשה חדשה ,למרות ששלחתי להם את כל הטפסים שדרשו אותם .
  מה עלי לעשות?

 69. תגובה לקלנסווה
  אני מציעה לך להיעזר בשירותי הרווחה המקומיים או בעובדת סוציאלית של חברת הסיעוד בהגשת הבקשה.
  בהצלחה.

 70. חיים קשיים
  אמא בת82 היה לה סיוע 2 ביום לאחר צינתור ביקשנו החמרה הגיע אחות יום אחרי החליטו שמצבה השתפר ואין צורך בעזרה איזה צער היא עוברת שברים ממחלת אוסטרופורוזיס תנו לגמור בשקט ובכבוד.

 71. מתן סיעוד
  אימי מאושפזת באיכילוב כבר תקופה, הבעיות שיש לה הם לב, ריאות, כליות. הרופאים טוענים שהיא לא סיעודית למרות שיש לה קושי רב בהילכה, מטוטלת ולא צמיד זכוכה. מה לעשות

 72. מתן סיעוד
  אימי מאושפזת באיכילוב כבר תקופה, הבעיות שיש לה הם לב, ריאות, כליות. הרופאים טוענים שהיא לא סיעודית למרות שיש לה קושי רב בהילכה, מטוטלת ולא צמיד זכוכה. מה לעשות

 73. גמלת סיעוד בגיל 90
  האם אדם מעל גיל 90 זכאי לגימלת סיעוד ללא מבחן הכנסות? האם את טופס הערכה תפקודית יכול למלא רופא משפחה לאדם מעל גיל 90 או שחייב רופא גריאטר?

 74. תגובה לגילי
  אין קשר בין גיל למבחן הכנסות.אדם מעל גיל 909 יכול לבחור אם הוא רוצה שרופא המשפחה ימלא את הטופס והמוסד לביטוח לאומי ישלח אליו אחות לעריכת מבחן תלות,או שרופא גריאטר ימלא את הטופס והאדם יהיה פטור ממבחן תלות.

 75. גמלה במחלקה סיעודית?
  אבי בן 93, מטופל במחלקה סיעודית בבית דיור מוגן באיזור תל אביב, לאחר אירוע מוחי. האם הוא זכאי לגמלה? האם הגמלה ניתנת רק כסל שירותים או שהיא ניתנת להמרה לכסף להקלת התשלום למח' הסיעודית?

 76. לחצן מצוקה מהקרן לרווחת ניצולי השואה.
  אבי נפטר, לחצן המצוקה היה על שמו. כעת מבקשים מאימי לשלם תמורתו. למרות שהשירות ניתן בזמנו היה לשניהם. אימי גם כן מקבלת שעות סיעוד. מצבה היה כשהיה ואף החמיר וודאי שלא השתפר. אפשר להמיר בלחצן אחר, או להישאר עם הקיים ולקזז משעות הסיעוד וכדומה? תודה.

 77. שעות סיעוד - מבחן הכנסה?
  לאימי יש כעת 11 שעות סיעוד לשבוע. יש לה דירוג גבוה 150-168%. מדוע מספר השעות הוא כה מועט? האם זה בגלל 'מבחן הכנסות'והאם החוק נותר בעינו? היא מקבלת השלמת הכנסה ממשרד האוצר ניצולי השואה. תודה.

 78. תגובה לשילה
  כיצד מנוצלות שעות הסיעוד? האם על ידי מטפלת ישראלית? האם יש שירותים נוספים כמו לחצן מצוקה או מוצרי ספיגה או מרכז יום?
  חסרה אינפורמציה על מנת להבין את מכסת השעות.

 79. תגובה ליואב
  האם אימך ניצולת שואה?לחצן המצוקה הזה הוא מקרן לרווחת ניצולי שואה.
  בודאי שאפשר לקבל לחצן מצוקה מסגרת גמלת שעות סיעוד של חוק סיעוד.
  אני מציעה לך להיעזר בעו"ס הרווחה על מנת להסדיר את הנושא.

 80. מבחן הכנסה לזכאי חוק סיעוד
  מאיזה רמת הכנסה זוגית המטופל אינו זכאי כלל להשתתפות המוסד לביטוח לאומי מאותם שעות סיעודיות?

 81. גמלה לחברי קיבוץ
  האם חברי קיבוץ זכאים לקבלת קצבת סיעוד? וזאת לאור סעיף מבחן ההכנסות.

 82. קשיש בן 83
  סובל מסחרחורות במכון פיזאוטרפיה אמרו שהוא צריך עזרה ברחצה האם מגיעה לו עזרה מבטוח לאומי

 83. קשיש בן 83
  סובל מסחרחורות במכון פיזאוטרפיה אמרו שהוא צריך עזרה ברחצה האם מגיעה לו עזרה מבטוח לאומי

 84. אבא בן 73
  אבי בן 73, עקב תאונה קשה הוא מוגבל ומקבל 150 אחוזי נכות. לאחרונה הורע מצבו והוא מרבה ליפול ולהפצע. אימי שתהיה בריאה יצאה לפנסיה והיא עוזרת לו אך גם לה לא קל. מה אפשר לעשות? אם הם יקבלו עזרה כפי שצויין במאמר המפורט האם זה יפגע בקצבה שהם מקבלים? תודה רבה

 85. סיוע לאימי הקרובה לגיל 80
  לאימי ניתנה עזרה בבית במשך חמישה ימי עבודה לאחר מכן הורידו לה ל3 פעמים בשבוע אח"כ לקחו לה לגמרי, אחרי בדיקה שוב החזירו לשבוע אך שוב לקחו ל3 ימים ועכשיולקחו לגמרי. אימי לא רואה בעין אחת לגמרי ובשניה ממש מעט, בקושי יכולה להלך לבד כי סובלת מבעיות ברגליים, לא שומעת טוב, כאשר הייתי אצלה בשבת ביקשה ממני שאכפתר את הכפתורים כי קשה לה. לא מתרחצת לבד כי לא יכולה לעמוד ומפחדת ליפול באמבטיה, לא מדליקה הגז כי מפחדת לא לראות ואז תשרוף את עצמה, בבדיקה האחרונה שהיה הרופא הוא אמר לאחותי אמך לא רואה אז איך הם החליטו שצריך לקחת לה העוזרת, אני זקוקה בדחיפות לתשובה כי אני ממש עצבנית על ביטוח לאומי ורוצה להקים שערוריה

 86. תגובה לרחל
  קביעת הזכאות לגמלת חוק סיעוד נקבעת על פי רמצה התפקוד שהאחות רואה בעת ביקור הבית שאותו היא עורכת.
  http://www.reutheshel.org.il/index.aspx?id=3266&itemID=2982
  אני מציעה לך להיעזר בעו"ס האזורית מטעם הרווחה ולהתיעץ איתה, ובמידת הצורך לערער על החלטת המוסד לביטוח לאומי.

 87. תגובה לכרמלה מיכה
  הזדקקות לעזרה ברחצה היא אחת הקריטריונים לזכאות לגמלת סיעוד. בנוסף צורך בעזרה ברחצה מסמן שינוי במצבו של האדם ויש לגלות עירנות. מומלץ להתייעץ עם הרופא או עם עו"ס אזורית לקראת הפניה למוסד לביטוח לאומי בהגשת הבקשה לגמלת סיעוד.

 88. תגובה לאיריס
  עם הגעה לגיל זקנה-קצבת נכות הופכת לקצבת זקנה וגובה הקצבה לא משתנה ולא נפגע גם כאשר מקבלים גמלת חוק סיעוד. עם זאת אם הורייך מקבלים קצבת שירותים מיוחדים בנוסף לנכות-קצבת שירותים מיוחדים היא מקבילה לגמלת חוק סיעוד,והורייך יכולים לבחור אם הם ממשיכים לקבל שירותים מיוחדים או שהם מבקשים גמלת חוק סיעוד.

 89. hanaelias@walla.com
  אמא שלי סיעודית 150% נכות.היום הודיעו לנו כי ביטלו את חוק הסיעוד שלה כי היא מאושפזת והיא צריכה לשלם הפרש בארנונה. שאלתי האם בגלל שהיא מאושפזת מבטלים את חוק הסיעוד ואינה זכאית להנחה בארנונה. אודה לתשובתכם

 90. תגובה לחנה
  14 יום אחרי שאדם מתאשפז,גמלת חוק סיעוד מוקפאת עד לשחרורו,וכן ההנחות הקשורות לגמלה-כמו ארנונה-מופשקות עד לחידוש הזכאות.

 91. תגובה
  שאלתי שאלה בספטמבר(מס' 94)עד כה לא נעניתי.אשמח אם תפנו אותי למישהו שיכול לתת לי תשובות.
  תודה

 92. תגובה לעידית
  אני מתנצלת על המענה המאוחר. אני מציעה שתפני ישירות למרכז המידע הטלפוני 1700700204 וצייני כבר בפניה שמדובר בחבר קיבוץ.
  המרכז המתמחה בהתיישבות הקיבוצית יענה לך.

 93. תגובה לעידית
  אין סיבה שחבר קיבוץ לא יהא זכאי לסיעוד, כמובן שיש לבדוק את הכנסות הקיבוץ, קחי בחשבון שהבסיסים המדווחים לביטוח לאומי מחושבים לפי מחצית הבסיס.

 94. תגובה לאור
  מבחינת גמלת חוק סיעוד, בדיור המוגן הזקן עדיין שומר על ארוח חיים עצמאי,המסגרת לא מספקת טיפול אישי. מהבחינה הזו המגורים בדיור המוגן דומים למגורים בקהילה ולכן ניתן לקבל עזרה במסגרת גמלת חוק סיעוד גם במסגרות דיור מוגן.
  במוסד(אני מניחה שהתכוונת לבית אבות-מחלקות סיעודי/תשוש נפש) המוסד מספק עזרה וטיפול אישי לפי צורכי המטופל.

 95. פרטים חסרים
  הכל טוב ויפה אבל לתאם עם האחות שקובעת את אחוז התלות באחרים. את זה חיפשתי ולא מצאתי.אני קיבלתי טפסים בם יש הכל חוץ מאיך לתאם את הביקור
  בכבוד רב

  שם-טוב שלמה

 96. תגובה לשלמה שם טוב
  שלמה בטופס לחוק סיעוד יש סעיף שבו ניתן למלא אם בן משפחה מבקש לתאם איתו את ביקור האחות ולמלא את פרטי בן המשפחה.

 97. מוסד שיקומי
  אבי נמצא כרגע בשיקום לאחר מחלה.. האם אפשר להגיש כרגע את הטפסים לביטוח לאומי לקבלת מלת סיעוד או לחכות רק שיצא מבית החולים השיקומי

 98. מוסד שיקומי
  אבי נמצא כרגע בשיקום לאחר מחלה.. האם אפשר להגיש כרגע את הטפסים לביטוח לאומי לקבלת מלת סיעוד או לחכות רק שיצא מבית החולים השיקומי

 99. יש חשיבות ללאום?
  שמעתי מדודה שלי שאבא שלה ואבא של בן זוגה, שניהם נכים 95%, נדחו בבקשתם לקבל מטפלת מביטוח לאומי כי אינם יהודים. שניהם נוצרים, אזרחי המדינה כבר הרבה מאוד שנים, ונשואים ליהודיות (אשתו של אחד מהם כן קיבלה מטפלת). זה ייתכן? יש חשיבות ללאום כדי לקבל מטפלת מביטוח לאומי?

 100. תגובה ליעקוב
  ההפך, מומלץ מאוד להיעזר בעובדת הסוציאלית במחלקת השיקום על מנת לפעול למיצוי זכויות מול המוסד לביטוח לאומי. מומלץ למלא את הטפסים בעזרת צוות המחלקה ולהגיש סמוך לשחרור כדי שביקור האחות יהיה כשאביך יהיה כבר בבית.

 101. תגובה ל
  אין חשיבות ללאו- יש חשיבות לאזרחות.
  מומלץ לפנות למוסד לביטוח לאומי ולבדוק למה נדחתה הבקשה.

 102. גימלת סיעוד
  מתן גמלת סיעוד שתלויה בהכנסה. מה גובה ההכנסה המקסימלית שמעליה זכאים לקבל את מלוא הקצבה?
  תודה

 103. תגובה לרבקה- גמלת סיעוד
  רבקה שלום

  גובה ההכנסה המקסימלית (ברוטו כמובן ) שמתחתיה ניתן לקבל גמלת סיעוד מלאה הוא:

  לאדם החי לבד – הכנסתו תהיה עד 8,619 ש"ח

  לאדם נשוי –הכנסה משותפת לבני הזוג תהיה עד 12,929 ש"ח

  ראי גם מאמר http://www.reutheshel.org.il/index.aspx?id=3474&itemID=3732

  בברכה

  טלי קדמון-שטרן

  מנהלת מרכז מידע' רעות-אשל'

  טלפון: 1700-700-204

  http://www.reutheshel.org.il

 104. גמלת סיעוד
  שלום, מבקשת לדעת האם רק קשיש שמטופל 12 שעות ביום זכאי לגימלה כספית? אין יוצאים מהכלל?
  תודה,

 105. גמלת סיעוד
  שלום, מבקשת לדעת האם רק קשיש שמטופל 12 שעות ביום זכאי לגימלה כספית? אין יוצאים מהכלל?
  תודה,

 106. תגובה לסיגל / גמלת סיעוד
  שלום סיגל, אכן לגמלת סיעוד בכסף זכאי רק מי שמוגדר כתלוי באופן מוחלט בעזרת הזולת.ראי פרוט במאמר

  http://www.reutheshel.org.il/index.aspx?id=3251&itemID=5162

  אני איני מכירה יוצאים מן הכלל ,ברם,אולי כדאי לך לפנות בכתב לאגף סיעוד בביטוח הלאומי ולפרט מדוע את מבקשת להיות מוכרת כמקרה יוצא מן הכלל. מי יודע אולי תצליחי .בברכה,טלי קדמון-שטרן,מנהלת מרכז מידע' רעות-אשל'

 107. גמלת סיעוד לשני בני הזוג
  הורי קשישים האם אפשר לקבל מהביטוח הלאומי שעות סיעוד לכל אחד מהם,וכך יזכו שניהם ליותר שעות יחד? תודה .

 108. גמלת סיעוד לשני בני הזוג
  הורי קשישים האם אפשר לקבל מהביטוח הלאומי שעות סיעוד לכל אחד מהם,וכך יזכו שניהם ליותר שעות יחד? תודה .

 109. תשובה להדסה
  הדסה שלום

  בהחלט אפשר לקבל גמלת סיעוד לשני ההורים ,בתנאי שכל אחד מהם עומד בתנאי הזכאות לגמלת סיעוד מבחינת המוגבלות התפקודית,ומבחינת מבחן ההכנסה של שניהם יחד.

  בהצלחה

  טלי קדמון-שטרן

  מנהלת מרכז מידע' רעות-אשל'

 110. ברצוני להעביר את אמא שלי לחברת סיעוד
  אחרת מכיוון שאני לא מרוצה מהמטפלות בחברה העכשווית איך אפשר לעשות זאת?
  תודה

 111. ברצוני להעביר את אמא שלי לחברת סיעוד
  אחרת מכיוון שאני לא מרוצה מהמטפלות בחברה העכשווית איך אפשר לעשות זאת?
  תודה

 112. קיצוץ במכסת שעות שבועיות מ- 22 שעות ל- 18 שעות
  מוך לקבלת אישור להעסקת עובד זר מקצצים לי את המכסה מ- 22 ל-18.
  למה לא מחכים עד שבפועל אני אעסיק עובד זר!!!!

 113. תגובה לדינה
  על מנת להחליף חברת סיעוד יש ליידע את רכזת הועדה לחוק סיעוד שנמצאת בשירותי הרווחה העירוניים. תוכלי להיעזר בעו"ס האזורית או בחברה שאת מבקשת להתחיל לעבוד איתה.

 114. תגובה לנעמי
  ברגע שלא חותמים על הקפאת רעישיון לעובד הזר השעות משתנות בהתאם. להמשך ברור אני מציעה לך לפנות למוסד לביטוח לאומי ב*6050

 115. קיצבה לאמא שלי
  אמא שלי, בת 66, נכה, מקבלת קיצבת נכות בשיעור של 150% וע"ס של 7200 ש"ח בחודש. עברתי לגור איתה, ואני עוזרת לה להתקלח ולהתנייד, וכן מבשלת ומנקה ומכבסת. האם היא זכאית לעזרה?

 116. תגובה לליאת
  יש לבדוק ממה מורכבת הקצבה שאימך מקבלת- האם זו קצבת נכות וגמלת שירותים מיוחדים? אם אימך אינה מקבלת שירותים מיוחדים- היא תהיה זכאית לגמלת חוק סיעוד.

 117. מוצרי ספיגה
  האם מגבונים לחים נכלל בסל מוצרי הספיגה בחוק סיעודי של ביטוח לאומי?

 118. תגובה לאילה
  מגבונים לחים אינם נחשבים למוצרי ספיגה לצורך המרה בגמלת חוק סיעוד.

 119. מבחן הכנסה חוק סיעוד
  אני אינני מצליח להבין את "החוקתית" שבחוק הזה..
  שני הורי סיעודיים 150%
  הם מרוויחים יחד 13,400 ש"ח ברוטו. (12,700 ש"ח נטו – שכר וקצבאות ביטוח לאומי)
  בגלל מבחן ההכנסה( 12,929 נכון להיום)גורעים מאבי ואימי 16 שעות שבועיות (יחד)
  בנוסף,מורידים לאבי 9 שעות שבועיות להן היה זכאי בגין ניצול שואה אבל נלקחו בגלל שהוא 8 שעות ולא 16…
  סה"כ נלקחו מהם כ- 100 שעות חודשיות שהן שווי ערך לכ- 3000 ש"ח בחברת הסיעוד.
  אצל הורי מועסקת עובדת זרה כרגע ששכרה החודשי (בחישוב שנתי) הינו כ- 6500 ש"ח (שכר,חופשות,סופי שבוע,הבראה,פיצויים ועוד..) לא כולל מזון ו"פינוקים".
  בנוסף, ייתכן שעקב מצב הורי לא תספיק עובדת אחת..
  מאיפה אדם שעבד כל חייב אמור לממן את זה?
  נכנסתי לאתר של ביטוח לאומי ובשום מקום לא רשום שההכנסה המדוברת היא ברוטו( נוהג של מוסדות הוא עדיין לא לשון החוק..)
  יתירה מכך,
  אם נקבע סכום "גג"..מדוע שקל מעבר לו מבטל את הזכות של כל חוק הסיעוד???
  שיפחיתו את ההפרש כמו שבמס הכנסה מדרגת המס החדשה היא רק על השקל הנוסף ולא על כל השכר..
  היחס המביש לקשישים יחייב אותנו במציאת "פתרונות יצירתיים" כמו לקחת את הורי לרבנות ולהתגרש..
  לאחר הגירושים החישובים של הכנסתם "ייתישרו".
  (מזונות מורידים מההכנסה..)
  לשם חותר המחוקק,משרד הרווחה והבריאות במדינת ישראל??
  האם קיימת דרך מושכלת להגיע לשכלו הישר של מקבל ההחלטות במדינתנו?

 120. תגובה לישראל
  אני מציעה לך לפנות בערעור למוסד לביטוח לאומי בבקשה לאשר לפחות לאחד מהוריך גמלה מלאה.
  כאשר שני בני הזוג זכאים לגמלה, החישוב משתנה. בהצלחה

 121. צרכים רבים
  אני זקוק לעזרה ולא לדיבורים.אני לא שולט בצרכים וזקוק לחיתולים.אני זקוק לעזרה רבה ולא מקבל ואין עם מי לדבר

 122. תגובה לניסים שואב
  במסגרת גמלת חוק סיעוד ניתן להמיר את מכסת השעות במסגרת הגמלה בעזרה ובמוצרי ספיגה. אני מציעה לך לפנות לעובדת הסוציאלית באזור מגוריך ולבקש את עזרתה במיצוי הזכויות.
  אם אתה מסתבך ניתן לפנות למרכז מידע רעות אשל ליעוץ טלפוני במספר 1700700204

 123. תגובה ליהודית
  במציאת עובד זר צריך גם מזל. חברת כוח האדם שהביאה לכם את העובד צריכה לסחייע במציאת המחליף.

 124. דוד נוי 14א
  במאמר אינן הזכויות שצריך לקבל במיסים חשמל מים טלפון אדם סעודי מדוע בטוח לאומי לא שולח למוסדות אילו את שמות הסעודים כדי לקבל הנחות

 125. דוד נוי 14א
  במאמר אינן הזכויות שצריך לקבל במיסים חשמל מים טלפון אדם סעודי מדוע בטוח לאומי לא שולח למוסדות אילו את שמות הסעודים כדי לקבל הנחות

 126. תגובה לדיין שושנה
  באופן עקרוני ההנחה אכן ניתנת אוטומטית, אולם יש לעקוב ולוודא שאכן ההנחה ניתנת לפי מידת הזכאות

 127. בידוח לאומי עצוב
  הביטוח הלאומי הוא גוף שעובד פול גז בניוטרל
  עדיף היה לבטלו וזה היה חוסך את כל העצבים והעוול שהוא גורם לקשישים

 128. בידוח לאומי עצוב
  הביטוח הלאומי הוא גוף שעובד פול גז בניוטרל
  עדיף היה לבטלו וזה היה חוסך את כל העצבים והעוול שהוא גורם לקשישים

 129. אבודים בסבך הבירוקרטיה.
  אני חליתי בכליות,ונזקק לסיאליזה 3 פעמים בשבוע.מאחר וחליתי בגיל 73,ואני מקבל
  פנסיה קטנה+בטוח לאומי.איני זכאי לפי חוק לשום סחןע.אלא שמה שאני מקבל בחודש,אינו מספיק למאומה.כולל חשמל,ארנונה,ומחייה.
  כלומר אחרי גיל 67,אדם חולה כמוני נזרק לרחוב,לחפש מזון בפחי אשפה.זו
  שערוריה שיש לבדוק.

 130. תגובה לאבי
  אני מציעה לך לפנות לאגודת "כליות" לחולי דיאליזה ולברר איך ניתן למצות את הזכויות.

 131. סיעוד קצר מועד
  אבא שלי בן 81 עבר ניתוח בקע כלוא(שבר)לאחר שבוע בבית חולים שוחרר הביתה ומאוד קשה לו לתפקד האם הוא זכאי לסיעוד קצר מועד?

 132. תגובה לתמר
  שלום תמר
  סיעוד קצר מועד ניתן כאשר קיימת הגבלה זמנית בתפקוד .במקרים שההגבלה בתפקוד היא זמנית, תינתן גמלת סיעוד של ביטוח לאומי לתקופה זמנית. המגבלה בתפקוד מתייחסת לצורך בעזרה רק בתוך הבית,ברחצה,הלבשה,הליכה,קימה וישיבה, אכילה ושליטה בסוגרים (לא חובה שבכל התפקודים האלו תהייה בעיה) המגבלה נקבעת באמצעות מבחן תלות הנערך ע"י אחות מטעם ביטוח לאומי בבית הקשיש.
  לשם כך יש למלא בקשה רגילה לגמלת סיעוד (אותה ניתן להוריד מהאתר שלנו ). בתוך הבקשה יש טופס שעל רופא המשפחה למלא (מאחר ואביך כבר שוחרר מבית החולים) ולציין מהן המגבלות התפקודיות של אביך. כמו כן יש לצרף את מכתב השחרור מבית החולים ולהגיש למוסד לביטוח לאומי במקום המגורים שלכם.
  אפשרות אחרת היא לפנות מיידית לאחת מחברות הסיעוד ולבקש "טרום סיעוד". במקרה הזה החברה תשלח מטפל/ת למספר שעות מוגבל , בין 6-8 שעות שבועיות על חשבונה עד שביטוח לאומי יערוך את מבחן התלות ויקבע מהי זכאותו של הקשיש.
  רשימה של חברות סיעוד בכל רחבי הארץ ניתן למצוא באתר
  http://www.eshelnet.org.il/category/DataBase_of_Services
  מצד ימין" קטלוג שירותים" לפי מקום ישוב וסוג שירות.
  בברכה
  רותי הופמן,מרכז מידע רעות-אשל

 133. הערכה תפקודית על ידי רופא גריאטר בבית
  שלום רב
  אבי בן 90 עוד חודשיים. נאמר לנו שאפשר להזמין רופא גריאטר מקופ"ח לבדיקה החמרה (יש לו המלצה מרופא משפחה).
  בקופ"ח אמרו שקבלו הנחייה חדשה ממרכז קופ"ח שהם לא מבצעים את זה וגם לא היחידה לביקור בית בסניף שלו – קופ"ח כללית סניף רוטשילד בפתח-תקוה.
  הפנו אותנו חזרה לביטוח לאומי שנגיש דרכם בקשה ואני לא מצליחה לקבל תשובות.
  תודה סבינה

 134. עובד זר
  מה גורלו של עובד זר שהקשיש שבו טיפל מאושפז? האם הוא ממשיך לעבוד אצלו במשך אותם 14 ימים ראשונים של האשפוז? ומה קורה לאחר מכן?

 135. תגובה לעליזה
  לאחר 14 יום אשפוז העובד למעשה לא חוקי. ניתן לפנות לועדת חריגים בהתאם למצבו של האדם שאושפז.

 136. ערעור על החלטות המוסד לביטוח לאומי
  לפני שנה אמי נפלה פעמיים בתוך חודש וחצי ושברה את הירך פעמיים קיבלה מהביטוח הלאומי 9.5 שעות סיעוד כל 3 חודשים מגיעים מהביטוח הלאומי לביקור ואריכים ל- 3 חודשים

  בביקור של עוס מטעם הביטוח הלאומי השבוע בבית אמי אמרה העוס לאמי ששאלה למה כל 3 חודשים זו הוצאה ומתח רב שבעצם ההעזרה ניתנה זמנית מדבריה ניתן להבין שלא תהיה הארכה

  שאלתי היא כמה זמן לוקח תהליך הערעור מיום ההגשה האם כדאי לפנות לעוד

  תודה
  דורית

 137. גמלת שעות סיעוד
  אמא שלי ז"ל נפטרה החודש בפתאומיות, היא נעזרה בעובדת זרה והיתה נכה 100%
  נאמר לה שלמרות שאין ברשותה דירה והיא משלמת שכירות היא אינה זכאית לסיוע בשעות סיעוד מביטוח לאומי , וזאת בשל הפנסיה שלה (שבשל הנכות לא שילמה מס הכנסה) והיא עברה את רף הזכאות . לאחר פטירתה גיליתי שגם מי שעבר את רף ההכנסות, זכאי ל-9 שעות סיוע. האם יתכן שלא קיבלה 6 שנים בהן נעזרה בעובדת זרה ונשאה בחובות רבים שאנו ילדיה עד היום משלמים.? והאם ניתן להגיש תביעה לביטוח לאומי בה נוכיח שהיא נעזרה דרך חברת כוח אדם ושילמה 6 שנים לעובדת זרה כולל כל ההוצאות פיצויים פנסיה וכו' ולקבל רטרואקטיבית את אותן 9 שעות שלא קיבלה מעולם* השנים שבהן נעזרה?

 138. חולה סטומה ונפרוסטום
  למי שהוא בן למעלה משמונים ושלש ויש לו סטומה ונפרוסטום ואינו מסוגגל לטםל בהם בעצמו, וגם אינו מסוגל להתרחץבכוחות עצמו ואף מתקשה מאד בלבישת בגדים. הסטומה והנפרוסטומה גם אינם מאפשרים לו להתרחץ.בדבריכם אין הסבר למצב כזה.

 139. חולה סטומה ונפרוסטום
  למי שהוא בן למעלה משמונים ושלש ויש לו סטומה ונפרוסטום ואינו מסוגגל לטםל בהם בעצמו, וגם אינו מסוגל להתרחץבכוחות עצמו ואף מתקשה מאד בלבישת בגדים. הסטומה והנפרוסטומה גם אינם מאפשרים לו להתרחץ.בדבריכם אין הסבר למצב כזה.

 140. חולה סטומה ונפרוסטום
  למי שהוא בן למעלה משמונים ושלש ויש לו סטומה ונפרוסטום ואינו מסוגגל לטםל בהם בעצמו, וגם אינו מסוגל להתרחץבכוחות עצמו ואף מתקשה מאד בלבישת בגדים. הסטומה והנפרוסטומה גם אינם מאפשרים לו להתרחץ.בדבריכם אין הסבר למצב כזה.

 141. חולה סטומה ונפרוסטום
  למי שהוא בן למעלה משמונים ושלש ויש לו סטומה ונפרוסטום ואינו מסוגגל לטםל בהם בעצמו, וגם אינו מסוגל להתרחץבכוחות עצמו ואף מתקשה מאד בלבישת בגדים. הסטומה והנפרוסטומה גם אינם מאפשרים לו להתרחץ.בדבריכם אין הסבר למצב כזה.

 142. תשובה לפרופסור דב לנדאו
  אדם מעל גיל 80 שמטופל בסטומה וזקוק לעזרה בתפקוד היומיומי בהחלט יכול להגיש בקשה לגמלת חוק סיעוד.

 143. תגובה לרחלי מבית שמש (151)
  סיוע לאדם סיעודי המאושפז בבית אבות סיעודי ניתן באמצעות סיוע במימון שניתן על ידי משרד הבריאות

 144. תגובה להדר
  לא ניתן לתבוע גמלת סיעוד באופן רטרואקטיבי, וחשוב לי להבהיר שמבחן ההכנסות הוא מדורג והשאלה היא האם אימך עברה את הדרגה הראשונה שמעליה מקבלים חצי גמלה או שהכנסותיה היו מעבר לתקרה ולא היתה זכאית בכלל.

 145. תגובה לסבינה
  הערכה גריאטרית יכול לבצע רופא מומחה בגריאטריה במסגרת עבודתו במוסד רפואי ציבורי
  שבבעלות הממשלה, קופת חולים או רשות מקומית, או תאגיד שהוא מוסד ציבורי…"
  במידה ויש בעיות מול הקופה ניתן לפנות לנציב קבילות הציבור במשרד הבריאות

 146. מידע חסר
  מדוע חסר התיקון מס' 145 (הוראת שעה) לחק הביטוח הלאומי הקובע כללים לבדיקת תלות לגילאי 80-90 שהתקבל בכנסת ב-30.7.13

 147. גמלא ועזרה בבית לאלמנה בת 85
  הכנסותיה הן נטו מעל 9000 כולל הכל .מגיע לה משהו בכלל?

 148. תגובה לטל
  טל שלום,
  מתנצלת על העיכוב בתגובה.
  אדם יחיד שהכנסותיו החודשיות הן עד 9,089 ש"ח ברוטו, זכאי לגמלת סיעוד ואפילו מלאה. במידה וההכנסות הן בין 9,089-13,634 ש"ח, תהיה זכאות לגמלה מופחתת. חשוב לציין שקצבה חודשית בשל רדיפות הנאצים שמקבלים ממדינה אחרת לא נלקחת בחשבון במבחן ההכנסות.
  יפעת

 149. גמלת סיעוד כשבן הזוג מסוגל לטפל
  שלום רב,
  מה קורה במצב שבאופן עקרוני אחד מבני הזוג אכן עומד בקריטריונים וזכאי לגמלת סיעוד, אך בה בעת הוא מתגורר עם בת זוגו שהיא צעירה ממנו וכוחה במותניה, האם בכל זכאי הוא לגמלת סיעוד?

 150. תגובה לאביב
  אביב שלום,
  אדם שמתגורר לבד ו/או אין מי שמסוגל לטפל בו, מקבל תוספת ניקוד בהערכת התפקוד שביטוח לאומי עורך. יחד עם זאת, בהחלט יכולה להיות זכאות לגמלת סיעוד, גם כאשר יש בן הזוג מתפקד עצמאית ומסוגל לטפל.
  יפעת

 151. הגדלת שעות בסיעודי בשל החמרה
  שלום,אם מגישים טופס בקשה לביטוח לאומי להגדיל סיוע לסיעודי בשל החמרה במצב,בטופס הבקשה לא מציינים לצרף אישורי הכנסה ,האם נבדקת הכנסה מחדש במקרה זה? תודה

 152. תגובה למיכל
  מיכל שלום,
  כאשר מגישים בקשה להחמרת מצב, מה שנבדק הוא השינוי במצב התפקודי של האדם, לא ההכנסות.
  יפעת

 153. זכאות לגימלת סיעוד לאחר מעבר למוסד
  שלום,
  1. במאמר נאמר "הגמלה מיועדת רק לקשישים הגרים בבית או בדיור מוגן (לא במוסד)" – מה מוגדר כמוסד ומה מוגדר כדיור מוגן?
  2. מדוע שהות במוסד, שוללת את הזכאות לגימלת הסיעוד? הרי האדם הסיעודי משלם זאת מכיסו.

  תודה

 154. תגובה לאלון
  אלון שלום,
  במוסד הכוונה היא לבית אבות לתשושים, מוסדות לאנשים סיעודיים או תשושי נפש.
  גמלת סיעוד ניתנת בדרך כלל בשירותים (למעט אנשים המעסיקים מטפ/ת צמוד'ה ובוחרים לקבל את גמלת הסיעוד בכסף) לאנשים המתגוררים בקהילה, על מנת לסייע להם לתפקד ביומיום. כאשר אדם נמצא במסגרת של בית אבות או מוסד סיעודי ,הוא נמצא במסגרת שאמורה לספק לו את הסיוע בתפקודי היומיום.
  ניתן לבדוק זכאות לסיוע במימון בית אבות על ידי פנייה לרווחה ובמקרה של מוסד סיעודי/תשושי נפש על ידי פנייה למשרד הבריאות.
  יפעת

 155. כיצד משפיע נכס על קבלת גמלה?
  האם בחישוב של קבלת גמלה נכנס כאן פקטור אם יש נכס לקשיש? כיצד זה משפיע על החלטת קבלת סיעוד? תודה

 156. כיצד משפיע נכס על קבלת גמלה?
  האם בחישוב של קבלת גמלה נכנס כאן פקטור אם יש נכס לקשיש? כיצד זה משפיע על החלטת קבלת סיעוד? תודה

 157. כיצד משפיע נכס על קבלת גמלה?
  האם בחישוב של קבלת גמלה נכנס כאן פקטור אם יש נכס לקשיש? כיצד זה משפיע על החלטת קבלת סיעוד? תודה

 158. תגובה לחנה
  חנה שלום,
  הכנסות מנכס נלקחות בחשבון לצורך מבחן ההכנסות לקבלת גמלת סיעוד.
  יפעת

 159. תעודת עיוור
  אבי בעל תעודת עיוור גיל 85 למה הוא לו מוכר בקבלת הטבות מי יכול לעזור?

 160. תגובה לשמי
  שמי שלום,
  לאנשים בעלי תעודת עיוור/לקויי ראייה, יש זכויות שונות, את המידע המלא תוכל למצוא בשירות לעיוור משרד הרווחה, בקישור הבא-
  http://www.molsa.gov.il/Populations/Disabilities/Blindness/Pages/BlindnessHomePage.aspx
  בעניין זכאות לגמלת סיעוד יש התייחסות ספציפית. אדם הנושאי תעודת עיוור (או לבעלי תעודה רפואית המעידה על עיוורון) המוגדר כקשיש בודד- למשל- במקרים בהם הקשיש גר לבד, עם בן זוג שזכאי לגמלת סיעוד, עם ילד נכה) הוא מקבל אוטומטית גמלת סיעוד בשיעור 9.75 ללא הערכת תלות(צריך להגיש תביעה לגמלת סיעוד)
  אם יש לך שאלות נוספות, תוכל לפנות למרכז המידע 1700700204 או לקבוע שיחת ייעוץ און ליין באתר רעות- משפחה מטפלת.
  בהצלחה
  יפעת

 161. תגובה לליאור
  ליאור שלום,
  מה זה אומר להעביר את הקצבה לבית סיעודי?
  את גמלת הסיעוד ניתן לקבל כשהקשיש מתגורר בבית או בדיור מוגן (צריך לבדוק עם הביטוח הלאומי שבאותו מקום ניתן לקבל את הטיפול על ידי מטפלת במסגרת גמלת הסיעוד). במוסד סיעודי לא ניתן לקבל גמלת סיעוד.
  יפעת

 162. אירוע מוחי -טרום סעעוד מהיום למחר
  שלום… א א שלי חאחר א.מוחי..ואושפז בביח שיקומי הרצוג… כיצד מתיחילים תהליך וקבלת מטפלת דחוף טרום סיעודי.. אנו אובדי עצות..תודה

 163. תגובה לרותי
  רותי שלום,
  צריך להגיש בקשה לגמלת סיעוד, יש לך את הקישור לטופס באתר שלנו. במקביל אפשר לפנות לבקש טרום סיעוד מחברות סיעוד שנותנות שירות למקבלי גמלת סיעוד. בדרך כלל ניתנות שש שעות על חשבון החברה על לקבלת תשובה מביטוח לאומי. אם אבא ניצול שואה יכול לקבל עד 50 שעות שבועיות לחודשיים או עד לקבלת התשובה מהביטוח הלאומי.
  פרטים לגבי סיוע לניצולי שואה תוכלי למצוא בכתובת הבאה-
  http://www.reutheshel.org.il/index.aspx?id=3434&itemID=2901
  החלמה מהירה
  יפעת

 164. חברת סיעוד -גמלת סיעוד להעסקת עובד זר
  הביטוח הלאומי מחייב קבלת גמלת סיעוד באמצעות חברת סיעוד. לא ניתן לקבל גמלה בכסף במקרה שלי. (העובדת ב"הלבנה") גמלת הסיעוד היא בגבה 18 שעות שבועיות. מעבר לקופון הנכבד שחברת הסיעוד גוזרת בהעברה היא גם משלמת לעובדת סכום שונה בהתאם למספר הימים שבכל חודש. להבנתי גמלה 18 שעות שבועיות אין לה ולו דבר לאורך החודש. עקרונית ניתן "ביומיים" למצות את המכסה השבועית. האם חברת הסיעוד נוהגת כיאות בקיזוז תשלום בצמוד למספר הימים שבחודש האמור
  תודה

  בני

 165. תגובה לבני
  בני שלום,
  כיום ניתן לקבל גמלת סיעוד ישירות בכסף, אולם יש קריטריונים שצריך לעמוד בהם.
  החישוב אכן נעשה על פי מספר הימים באותו החודש. כדאי לעקוב אחר התשלומים.
  המגיעים ולוודא שזה מסתדר עם מס הימים/שבועות באותו חודש.
  חג שמח,
  יפעת

 166. מטפלת קרובת משפחה
  רציתי לדעת אישרו לאבא שלי בסביבות 10 שעות שבועיות מטפלת האם אפשר שהמטפלת תהיה הכלה שלנו כי זה יותר נוח לו?

  נא עזרתכם

  תודה

 167. גמלת סיעוד שאינה ממומשת במלאה
  גמלאי סיעוד קיבל שעות שחלקן לא נוצל וברצונו להעניק לעובד אותן בטופס י

 168. אישפוז
  אני מקבלת עבור אמא דמי סיעוד בכסף. אם חלילה האם מתאשפזת? צריך לעשות משהו? כשהיינו דרך חברת סיעוד ביקשו שנדווח על אישפוז אמא?

 169. כל כמה זמן באים לביקור בית
  האם אדם נכה מעל 90 המטופל על ידי ילדיו והמקבל רק חיתולים מהבטוח הלאומי צריכים לבוא לביתו כל שנה בכדי לבדוק אם הבית נקי למרות שאין מטפלת מהבטוח הלאומי.? לאיזה צורך צריך כל שנה לבוא לביתו ?

 170. תגובה לגוד
  שלום רב,
  ישנן שתי סוגי תביעות , תביעה לסיעוד קצר מועד מוגש בד"כ לאנשים אחרי אישפוז הנזקקים לעזרה מיידית , הבקשה תאושר באופן מיידי ללא צורך בביצוע הערכת תלות ובצירוף חוות דעת רפואית בלבד . תביעה שנייה סיעוד ארוך טווח יש צורך בביצוע הערכת תלות יהיה צורך בהמתנה של עד מספר שבועות מרגע הגשת הבקשה ועד להגעת המעריך לביצוע מבחן התלות .

 171. תגובה לטובה
  טובה שלום,
  ככל הידוע לנו יש להודיע לביטוח הלאומי על אשפוז של זכאי חוק סיעוד .

 172. נעמי שלום,

  כעבור 90 יום במידה ולא היה כל שינוי. אם האדם אושפז ו/או קרתה החמרה במצבו או כל שינוי אחר במצב, אין הגבלת זמן.

  יפעת

 173. סבתא שלי בת 85 צריכה עזרה ולא מסוגלת להיות לבד וגם לא לישון לבד
  סבתא שלי בת 85 אין לה בעיות מיוחדות אבל כן צריכה עזרה ולא מסוגלת להיות לבד וגם לא לישון לבד מה שמצריך אותי לחזור מוקדם אליה ויורד לי שעות רבות מהמשכורת כך שאני איתה 7 ימים בשבוע האם ביטוח לאומי יעזור בזה

  1. חיה שלום,
   את שואלת האם ביטוח לאומי יכול להכיר בשעות בהן את מסייעת לסבתך ולשלם לך על כך? אם כן אז התשובה היא בדרך כלל לא. ביטוח לאומי לא משלם לבני משפחה על הטיפול בבני משפחתם. יחד עם זאת, יש מקרים חריגים בהם אדם הוכר על ידי ביטוח לאומי כזכאי לגמלת סיעוד ולא ניתן לבצע השמה של מטפלת מסיבות שונות אז ניתן לבדק אפשרות ביטוח לאומי להעביר את התשלום לבן משפחה שיטפל.
   השאלה במה סבתא צריכה עזרה? אם היא זקוקה לסיוע בתפקוד היומיומי בפעולות כגון- רחצה, הלבשה, ניידות בתוך הבית, סיוע בחימום אוכל הגשה ועוד ,והיא עומדת במבחן ההכנסה, ייתכן ותהיה זכאית למטפלת שתסייע לה בתפקוד היום יומי. אם היא זקוקה להשגחה מסיבה כלשהי ואינה יכולה להשאר לבד, כמו במקרים של ירידה בזכרון למשל, צריך להגיש את התביעה לגמלת סיעוד בצירוף חוות דעת מגריאטר או פסיכוגריאטר שמציין את הצורך בהשגחה. אם תאושר לה מטפלת זה יכול להקל עלייך ויאפשר לך להעדר פחות מעבודתך. לגבי שינה לבד- יש פרוייקט שנקרא "כאן גרים" של המשרד לשוויון חברתי במסגרתו סטודנטים גרים יחד עם קשישים בתשלום סימלי , הסטודנטים נותנים 5 שעות שבועיות של פעילות חברתית עם הקשישים אתם מתגוררים.
   יפעת

כתיבת תגובה