לוגו דף הבית JDC
'רעות משפחה מטפלת' זכה בפרס שר הבריאות עבור פעילות יוצאת דופן לקידום הנגשה ומימוש של זכויות הנובעות ממצב רפואי !!!

סיוע בשכר דירה לקשישים ונכים מקבלי קצבאות מביטוח לאומי

מי זכאי לסיוע בתשלום שכר דירה ממשרד הבינוי והשיכון?

מאת:  מיכל אברהם, עו"ס / משפחה מטפלת
עודכן לאחרונה ב-09/03/16
א א א
תקציר:האם קשישים זכאים לסיוע במימון שכר דירה ובאלו תנאים?

משרד הבינוי והשיכון מעניק סיוע לשכירת דירה בשוק הפרטי. מטרת ההשתתפות בתשלום שכר דירה היא לסייע בדיור לאוכלוסיות שאין ביכולתן לממן תשלום זה ולסייע לעולים חדשים בקליטתם בארץ. הסיוע ניתן לחסרי דירה, מקבלי קצבאות מביטוח לאומי ובעלי תעודת זכאות של משרד השיכון והבינוי.

מי זכאי לסיוע בתשלום שכר דירה?

 • זקנים המתקיימים מקצבת זקנה ומהשלמת הכנסה. לגבי זוג- אם אחד מבני הזוג עבר את גיל הפרישה, בני הזוג זכאים לסיוע.
 • נכים המתקיימים מקצבאות נכות אי-כושר השתכרות בשיעור 75% או יותר.
 • נכים נפגעי נאצים בעלי 49% נכות ועם נזק רמה 1, 2, 3.

סיוע בתשלום שכר דירה לקשישים עולים חדשים

הסיוע לעולים ניתן אוטומטית מהשנה השניה לעלייתם ופוחת ככל שהם יותר שנים בארץ. סיוע לעולים קשישים אינו פוחת וניתן גם לעולים שגרים עם או אצל קרוב משפחה מדרגה ראשונה ללא מגבלת זמן. עולים המתקיימים מקצבאות ביטוח לאומי ומבקשים סיוע גדול יותר בתשלום שכר דירה, יטופלו במסלול הרגיל, לפי הקריטריונים למתן סיוע למקבלי קצבאות המוסד לביטוח הלאומי.

מי זכאי לתוספת 10% בסיוע לתשלום שכר דירה?

 • נכי המלחמה בנאצים – קשישים שהוכרו כנכי המלחמה בנאצים, בעלי אחוזי  נכות עד 49% ומקבלים תלוש משכורת ממשרד האוצר לפי נזק 1, 2 או 3.

 • ניצולי שואה – מי שהוכרו כניצולי שואה נזקקים על פי חוק הטבות לניצולי שואה נזקקים.

 • ותיקי מלחמת העולם השנייה – קשישים שהוכרו על פי חוק על ידי משרד הביטחון כוותיקי מלחמת העולם השנייה.

 • מנטרלי הכור בצ'רנוביל – מי שהוכר כמנטרל כהגדרתו ב"חוק המסייעים לנטרול תוצאות אסון צ'רנוביל התשס"א"-2001. נתון זה מצוין בתעודת הזכאות.

הפרטים מועברים אוטומטית ממשרדי הממשלה למשרד השיכון והבינוי.

כיצד ניתן להגיש בקשה לקבלת הסיוע?

את הבקשה ניתן להגיש בכל אחד מסניפי החברות הנותנות שירותים למבקשי סיוע בשכר דירה ברחבי הארץ:

עמידר *6266

מתן חן 1599-563-007

מ.ג.ע.ר 1599-500-301

המסמכים הדרושים להגשת הבקשה

 • צילום תעודת זהות הכוללת את הספח וכן תעודת זהות של ילדים בוגרים (עד גיל 21) הגרים עם המבקשים.
 • נשואים – תעודת נישואין או אישור על הרשמה לנישואין. זוג ידועים בציבור צריכים למלא טופס הצהרה של זוג בדבר היותם ידועים בציבור.

אישורי הכנסה

מי שמתקיים מקצבת השלמת הכנסה או מקצבת נכות, צריך להמציא אישור של המוסד לביטוח לאומי על קבלת הקצבה בחודש הקודם, סוג הנכות זמנית/יציבה/קבועה, אחוזי נכות, דרגת אי-כושר, גובה קצבת הנכות לחודש ותאריך תחילת התשלום.

במקרה בו אחד מבני הזוג מקבל קצבת אי-כושר השתכרות, יש להמציא אישור מהביטוח הלאומי אם הקצבה כוללת תוספת בגין בן זוג/ילדים במידה ויש.

קשישים המקבלים השלמת הכנסה ימציאו אישור של המוסד לביטוח לאומי עם תאריך תחילת תשלום הקצבה.

נכי המלחמה בנאצים צריכים להמציא אישור ממשרד האוצר על קבלת הקצבה.

אישורים נוספים

עולים צריכים להמציא גם תעודת עולה.

גרושים צריכים להמציא גם תעודת גירושין והסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין סמוך ולפני הגירושין. מי שנמצאים בהליכי גירושין צריכים להמציא אישור מעודכן מן הרבנות על פתיחת תיק גירושין הפעיל שנה לפחות.

עגונות צריכות להמציא אישור של הרבנות על עגינות.

בנוסף יש למלא טופס בקשה לסיוע בדיור. ההרשמה כרוכה בתשלום של 30 ₪.
לאחר הגשת המסמכים ,משרד השיכון והבינוי בודק את נכונות המסמכים ומנפיק תעודת זכאות לזכאים לסיוע. בתעודה מצויינים פרטי הזכאים, רמת הסיוע, משך זמן הזכאות. תוקף התעודה הוא לשנה בלבד ויש לחדש את תעודת הזכאות ולדווח על שינויים

מימוש הסיוע בתשלום שכר הדירה

בעלי תעודת זכאות המבקשים לממש את זכאותם לסיוע יגישו בפני אחת מהחברות נותנות השירותים את המסמכים הבאים:

 • חוזה שכירות תקף לא מבן משפחה מקרבה ראשונה

 • אישורי הכנסה

 • חתימה על כתב התחייבות

 

ניתן לממש את הסיוע בתשלום עבור שכר דירה רק בישובים המזכים בסיוע. (ראה כאן)

נכים זכאים לסיוע בשכר דירה בכל יישובי הארץ.

נבחרת היועצים שלנו

זקוקים למידע נוסף? ייעוץ פרטני
הרשמו כעת לשיחת ייעוץ אחד על אחד
הייעוץ ללא תשלום, כשירות לציבור של עמותת רעות, ואשל ג'וינט ישראל שיחת ייעוץ בחינם הירשמו כעת

אין תגובות עדיין

השאר תגובה