ייעוץ חינם וקביעת תור

1-700-700-204*מידע מפורט בטופס יקל עלינו לסייע לך

לעדכן את הקבלות בטרמינל שלהם. מספר התחלה, מספר ע"ר וכו'.na

מקבל קצבת נכות? ייתכן שמגיעות לך הטבות

מי שמקבל מהביטוח הלאומי קצבת נכות זכאי לקבל הטבות נוספות במוסדות וארגונים דוגמת ביטוח לאומי, רשות מקרקעי ישראל

עודכן לאחרונה:12/08/20

לאנשים המקבלים קצבאות מהביטוח הלאומי יש זכויות גם במוסדות וארגונים נוספים, הנותנים להם הנחות והטבות כל זמן שהם מקבלים את קצבאות הביטוח הלאומי (לפרטים מקיפים יותר בנושא: ביטוח לאומי אודות קצבת נכות כללית) .  כתבה זו תעסוק בזכויות שנותנים גופים שונים למקבלי קצבת נכות.

*** הנתונים מעודכנים למרס 2020

ביטוח לאומי

ההטבה: פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי.

זכאים להטבה: מקבל קצבת נכות כללית בשיעור של 75% ומעלה לצמיתות או באופן זמני לתקופה רצופה של שנה לפחות – פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי בתקופה שבה הוא מקבל את הקצבה, גם אם יש לו הכנסה שלא מעבודה. אם הוא עובד שכיר  חייב המעסיק לשלם עבורו דמי ביטוח לאומי לענפים נפגעי עבודה, אמהות ופשיטת רגל. אם הוא עובד עצמאי עליו לשלם מהכנסתו כעצמאי דמי ביטוח לאומי לענפים נפגעי עבודה ואמהות בלבד.

קבלת ההטבה: עובד שכיר צריך להציג למעסיק אישור מהביטוח הלאומי על פטור מתשלום דמי הביטוח. לכל השאר ניתן הפטור אוטומטית.

משרד הבריאות

ההטבה: סיוע במימון מכשירי שיקום וניידות (תותבות שונות, כסאות גלגלים, הליכונים מיוחדים ועוד).

זכאים להטבה: תושבים בעלי נכות קבועה השוהים בקהילה וזקוקים למכשירי שיקום וניידות עשויים להיות זכאים לסיוע במימון המכשירים.

קבלת ההטבה: את הבקשה לסיוע יש להגיש לפני ביצוע רכישת המכשיר. יש לפנות לרופא המשפחה בקופת חולים בה חבר המבקש. לפרטים נוספים ניתן לפנות ללשכת הבריאות המחוזית הקרובה לאזור מגוריו של המבקש.

ההטבה: סיוע מסל השיקום

זכאים להטבה: מקבלי קצבת נכות כללית שנקבע להם ליקוי רפואי נפשי בשיעור 40% ומעלה.

קבלת ההטבה: לבירור יש להיכנס לאתר של משרד הבריאות או לפנות לגרום המטפל (רופא, פסיכיאטר, עובד סוציאלי, פסיכולוג) בלשכת הרווחה האזורית במרפאה לבריאות הנפש או בכל מקום אחר.

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

 ההטבה: טיפול ושיקום

זכאים: נכים עם פיגור שכלי שהוכרו על ידי ועדת באחון או נכים עם נכויות פיזיות וחושיות וכן לקויי למידה ובעלי הפרעות קשב וריכוז.

קבלת ההטבה: את הבקשה יש להגיש לאגף השיקום במשרד העבודה, הרווחה והזירותים החברתיים.

ההטבה: הנחה בתשלום חשבון טלפון לחברת בזק (בפעימות מונה, בדמי שימוש ובהתקנת טלפון. ההטבה היא ללקוחות בזק בלבד).

זכאים: מקבלי קצבת נכות כללית בעלי דרגת אי כושר בשיעור של 75% ונכות רפואית בשיעור של 80% ומעלה.

קבלת ההטבה: את הבקשה להנחה בצרוף אישור מהביטוח הלאומי על הזכאות להנחה יש להעביר לאגף השיקום במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

משרד התחבורה

ההטבה: תו חניה לנכה ופטור מאגרת רישוי רכב.

זכאים להטבה: מי שדרגת נכותו 60% ומעלה ותנועתו בדרכים ללא רכב עלולה לסכן את בריאותו או שהוא מוגבל בניידות.

קבלת ההטבה: לשם בדיקת הזכאות לקבל תו חניה לנכה ופטור מאגרת רישוי יש לפנות בכתב בצרוף אישורים ומסמכים למשרד התחבורה, היחידה לטיפול במוגבלי ניידות.

ההטבה: 33.3% הנחה בתעריפי נסיעה באוטובוסים.

זכאים להטבה: מקבלי קצבת נכות כללית ובעלי תעודת נכה מביטוח לאומי.

קבלת ההטבה: הביטוח הלאומי מעביר למשרד התחבורה רשימות של מי שעשויים להיות זכאים להנחה. תעודת הזכאות נשלחת על ידי משרד התחבורה לזכאים פעם בשנתיים באופן אוטומטי. באוטובוסים – הנהחה ניתנת ברכישת כרטיסיות בלבד. ברכת, ברכבת הקלה ובמטרונית – ניתן למממש את ההנחה באמצעות רב קו בלבד.

ההטבה: 50% הנחה בתעריפי נסיעה באוטובוסים, ברכבת ישראל, ברכבת הקלה ובמטרונית

זכאים להטבה: נשים מגיל 60 ומעלה וגברים מגיל 65 ומעלה.

קבלת ההטבה: באוטובוסים – ההנחה ניתנת על סמך הצגת תעודת זהות או תעודת אזרח ותיק. כמו כן, ניתן להטעין רב קו עם הזכאות להנחה לאחר שעודכן בפרופיל המתאים באחד ממרכזי השירות של רב קו. ברכבת, ברכבת הקלה ובמטרונית – ההנחה ניתנת למימוש באמצעות רב קו בלבדץ יש לעדכן את הרב קו בזכאות להנחה באחד ממרכזי השירות להנפקת רב קו. 

רשות מקרקעי ישראל

ההטבה: פטור או הנחה מתשלום דמי הסכמה להעברת מקרקעין שבבעלות רשות מקרקעי ישראל המוחזקים בידו בחכירה.

זכאים להטבה: מקבלי קצבת נכות כללית שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור של 80% לפחות.

קבלת ההטבה: את הבקשה לפטור או הנחה יש להפנות למינהל מקרקעי ישראל במקום המגורים. לפרטים 5755*.

משרד הבינוי והשיכון

ההטבה: סיוע בשכר דירה או הקצאת דירה בשיכון ציבורי או סיוע במימון שיפוצים ושינויים בדירה; סיוע ברכישת דירת קבע מאחת מחברות הדיור הציבוריות; סיוע במימון שיפוצים ושינויים בדירה החינויים לניידות בדירה ולדרכי הגישה אליה; קבלת הלוואה לרכישת דירה לחסרי דירה.

זכאים להטבה: מקבלי קצבת נכות כללית בעלי דרגת אי כושר בשיעור של 75% ומעלה.

קבלת ההטבה: ההטבה אינה ניתנת אוטומטית. לבירור הזכאות להטבה על המבוטח לפנות למשרד הבינוי והשיכון.

למידע נוסף על סיוע משרד הבינוי והשיכון – עזרה בשכ”ד לנכים וזקנים מקבלי קצבאות מהביטוח הלאומי

קופת חולים

ההטבה: פטור מתשלום אגרות בעד השירותים הרפואיים הבאים: ביקור אצל רופא פנימי ומקצועי; התחייבות לבית חולים; ביקור במכונים ובמרפאות חוץ.

זכאים להטבה: מקבלי קצבת נכות כללית.

קבלת ההטבה: הביטוח הלאומי מעביר לקופות החולים רשימות של מי שעשויים להיות זכאים להטבות. ההטבות אמורות להינתן באופן אוטומטי. לבירורים יש לפנות לקופת החולים בה מבוטח מקבל קצבת הנכות.

רשות המים

ההטבה: כמות מים נוספת של עד 3.5 מ”ק לחודש בתעריף הנמוך.

זכאים להטבה: מקבלי קצבת נכות כללית שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור 70% ומעלה.

קבלת ההטבה: הביטוח הלאומי מעביר לרשות המים רשימות של מי שעשויים להיות זכאים להטבה. כתובת המגורים של הזכאי צריכה להיות מעודכנת במשרד הפנים. ההטבה אמורה להינתן אוטומטית.

רשות המסים

ההטבה: פטור מתשלום מס הכנסה.

זכאים להטבה: עיוור או בעל ליקוי ראייה חמור; נכה שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 100%; נכה שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 90% מפגיעות באיברים לפי חישוב מיוחד; נכה שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 89% לצמיתות לפי חישוב מיוחד.

* פטור ממס הכנסה חל על נכות רפואית בלבד ולא על נכות תפקודית. הפטור ניתן רק אם תקופת הנכות הכוללת עולה על 184 יום והוא ניתן עד לתקרת הכנסה המתעדכנת מדי שנה. ההטבות הן לצורכי מס בלבד. נכה שלא נקבעו לא אחוזי נכות או שנקבעה לא נכות רפואית בשיעור הנמוך מ-90% בחישוב מיוחד יגיש בקשה לפטור לפקיד שומה לצורך קבלת זימון לוועדה רפואית לצורכי מס.

קבלת ההטבה: את הבקשה לפטור יש להגיש לפקיד השומה במקום המגורים. לפרטים רשות המסים 4594*.

ההטבה: מענק עבודה (מס הכנסה שלילי)

זכאים להטבה: עובדים המשתכרים עד רמת שכר מסוימת.

קבלת ההטבה: לפרטים נוספים ניתן לפנות למוקד הטלפוני של רשות המסים 4594* או באתר האינטרנט של הרשות.

ההטבה: שתי נקודות זכות במס הכנסה.

זכאים להטבה: הורים לילדים בגירים שנקבעה להם דרגת אי כושר של 74% ומעלה לצמיתות והילדים תלויים בהורים.

רשות המסים – מסוי מקרקעין

ההטבה: הנחה במס רכישה.

זכאים להטבה: מקבלי קצבת נכות כללית בעלי דרגת אי כושר לצמיתות בשיעור של 75% לפחות; מי שנקבעה להם נכות רפואית משוקללת בשיעור של 90% ומעלה; מי שנקבעה להם נכות רפואית לצמיתות בשיעור של 100%.

קבלת ההטבה: כדי לקבל את ההטבה יש לפנות ללשכת מסוי מקרקעין במשרד האוצר עם אישור מהביטוח הלאומי על זכאות לקצבת נכות.

רשויות מקומיות

ההטבה: הנחה במסי ארנונה. גובה ההנחה נקבע על ידי הרשות המקומית.

זכאים להטבה: מקבלי קצבת נכות כללית בעלי דרגת אי כושר בשיעור של 75% ומעלה וכן מי שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור 90% ומעלה.

קבלת ההטבה: הביטוח הלאומי מעביר לרשויות המקומיות רשימות של מי שעשויים להיות זכאים להנחה. ההנחה ניתנת על פי כללי הרשות המקומית ולפיכך יש לפנות לרשות לקבלת ההנחה.

 

לייעוץ חינם בנושא, השאר את פרטיך*מידע מפורט בטופס יקל עלינו לסייע לך

 (תמונה להמחשה unsplash)