ייעוץ חינם וקביעת תור

1-700-700-204*מידע מפורט בטופס יקל עלינו לסייע לך

הנחות ופטורים מתשלום עבור שירותים רפואיים ותרופות

מי זכאי לפטור/ הנחה בעבור אגרות לשירותים רפואיים ותרופות?

עודכן לאחרונה:25/03/20

קופות החולים גובות מאיתנו תשלום אגרה עבור שירותים רפואיים: תרופות, ביקורים אצל רופא מומחה, פנייה למיון וכו’. במאמר זה נפרט האם ניתן לקבל הנחה על גובה תשלום האגרה ובאלו מקרים ניתן לקבל פטור מתשלום עבור שירותים רפואיים.

לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, קופות חולים רשאיות לגבות מהמבוטחים תשלום עבור שירותים רפואיים ותרופות, אך בהגבלה ובפיקוח. חשוב לדעת שקיימים מקרים בהם ניתנים פטורים והנחות בתשלום עבור שירותים רפואיים לפי גיל או מצב סוציו-אקונומי. קיימת גם תקרת השתתפות לפי רבעון קלנדרי שמגבילה את קופות החולים בגובה הסכום שהן רשאיות לגבות ממבוטח.

מהי תקרת השתתפות?

השנה מחולקת לרבעונים קלנדריים: ינואר-מרץ, אפריל-יוני, יולי-ספטמבר, אוקטובר-דצמבר.

קיימת הגבלה על גובה התשלומים שקופות החולים יכולות לגבות ממשפחה במהלך רבעון קלנדרי:

 • תקרת תשלום עבור אגרות (טופס 17) למשפחה שהלקוחות בה עברו את גיל 65. (משפחה-בני זוג וילדים קטינים).
 • תקרה רבעונית לתרופות בסל ובמרשם לחולים כרוניים-ליחיד.
 • תקרה רבעונית לרכישת תרופות בסל ובמרשם לחולים כרוניים המתקיימים מהשלמת הכנסה.

מי זכאי לפטור מתשלום עבור אגרות שירותים רפואיים?

 • חולי דיאליזה, אונקולוגיה, איידס, גושה, CF, טלסמיה, המופיליה, שחפת, מושתלים.
 • לקוח בגיל פרישה ומעלה המקבל קצבת זקנה לנכה מהמוסד לביטוח לאומי
 • בני משפחתו של לקוח המקבל קצבת זקנה לנכה מהמוסד לביטוח לאומי
 • מקבלי קצבה לפי פרק ט’ לחוק הביטוח הלאומי (קצבת נכות) שטרם הגיעו לגיל פרישה ובני משפחותיהם
 • מקבלי קצבת ניידות (ילדים מתחת לגיל 18 ושלושה חודשים)
 • מקבלי קצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, מקבלי קצבה לפי חוק נכי המלחמה בנאצים המוכרים ע”י הרשות לניצולי שואה (למידע מקיף אודות הכרה בדימנציה אצל ניצולי השואה במאמר המצורף)
 • נכי רדיפות הנאצים המקבלים קצבה מגרמניה עם כיסוי הוצאות רפואיות למחלות מוכרות

מי זכאי להנחה/ פטור מתשלום עבור אגרת תרופות (תרופות בסל הבריאות)?

 • חולי דיאליזה, אונקולוגיה, איידס, גושה, CF, טלסמיה, המופיליה, שחפת, מושתלים (פטור)
 • לקוח בגיל פרישה ומעלה שמשתלמת לו גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי (הנחה של 50%)
 • לקוח בגיל פרישה ומעלה המקבל קצבת זקנה לנכה מהמוסד לביטוח לאומי (הנחהשל 50%)
 • מי שהוכר כ”נזקק” מכוח חוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השנייה (“וטרנים”) (הנחה של 100%)
 • מקבלי קצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, מקבלי קצבה לפי חוק נכי המלחמה בנאצים המוכרים ע”י הרשות לניצולי שואה (פטור מתשלום אגרה

  בעבור תרופות שנרשמו על ידי רופא הקופה לצורך הטיפול בפגיעה שהוכרה על ידי הרשות לניצולי שואה לעניין הנכות. הנחה של 100% בגין התרופות הכלולות בסל ובמרשם)

 • ניצולי שואה המקבלים הטבות לפי סעיפים 3 ו־4 לחוק ההטבות לניצולי שואה מהרשות לניצולי שואה (הנחה של 100% בגין התרופות הכלולות בסל ובמרשם)
 • מקבלי קצבה חודשית המשולמת ממדינת חוץ אחרת בשל רדיפות הנאצים (הנחה של 100% בגין התרופות הכלולות בסל ובמרשם)
 • מקבלי קצבה תלת חודשית מועידת התביעות לפי ההסכם עם גרמניה (קרן סעיף 2) (הנחה של 100% בגין התרופות הכלולות בסל ובמרשם)
 • מקבלי פיצוי חד פעמי ששולם על ידי גרמניה או על ידי מדינת חוץ אחרת או על ידי ועידת התביעות (קרן הסיוע) בשל רדיפות הנאצים (הנחה של 100% בגין התרופות הכלולות בסל ובמרשם)
 • נכי רדיפות הנאצים המקבלים קצבה מגרמניה עם כיסוי הוצאות רפואיות למחלות מוכרות (פטור מתשלום אגרה בעבור תרופות שנרשמו על ידי רופא הקופה לצורך הטיפול בפגיעה שהוכרה על ידי רשויות פיצויים בגרמניה לעניין הנכות הנחה של 100% בגין תרופות הכלולות בסל ובמרשם)
 • ניצולי שואה המקבלים קצבה מגרמניה ללא כיסוי הוצאות רפואיות למחלות מוכרות (הנחה של 100% בגין תרופות הכלולות בסל ובמרשם)

נפגעי תאונות עבודה: זכאים לפטור מתשלום אגרת שירותים רפואיים בגין הטיפול בפגיעה המוכרת על ידי המוסד לביטוח לאומי וכן לפטור מתשלום בעבור תרופות שנרשמו על ידי רופא הקופה והנדרשות לצורך טיפול בפגיעה המוכרת על ידי המוסד לביטוח לאומי (קבלת החזר במרפאה).

נפגעי תאונות דרכים זכאים לפטור מתשלום אגרות שירותים רפואיים ותשלום עבור תרופות שנרשמו על ידי רופא הקופה לטיפול בפגיעה שנגרמה כתוצאה מהתאונה.

 • למימוש הזכאות לפטור יש לפנות לקבלת החזר במרפאה.

במקרים מסוימים, קופות החולים נותנות הנחות ופטורים להקלה בהוצאות הבריאות לחולים מעל גיל 75 ולחולים במחלות מיוחדות- לפרטים מומלץ לפנות לרופא המטפל ולמזכירות המרפאה.

 

יש לך שאלות נוספות? אל תהסס לפנות ולשאול

1-700-700-204*מידע מפורט בטופס יקל עלינו לסייע לך

(תמונה להמחשה unsplash)

ייעוץ חינם וקביעת תור

1-700-700-204*מידע מפורט בטופס יקל עלינו לסייע לך