ייעוץ חינם וקביעת תור

1-700-700-204*מידע מפורט בטופס יקל עלינו לסייע לך

לעדכן את הקבלות בטרמינל שלהם. מספר התחלה, מספר ע"ר וכו'.na

דמי ביטוח לאומי – שאלות ותשובות

מי חייב לשלם דמי ביטוח לאומי, מה קורה כאשר עובד יוצא לחל"ת, ומהן הדרכים בהן ניתן לשלם את דמי הביטוח?

עודכן לאחרונה:27/07/20

שאלות המאמר:

 1. האם ישנם מקרים בהם הכנסה מפנסיה פטורה מדמי ביטוח לאומי?
 2. אפשר לשלם דמי ביטוח לאומי באמצעות הוראת קבע בבנק?
 3. אישה נשואה שאינה עובדת כשכירה או כעצמאית ויש לה הכנסה מעבודה חד פעמית חייבת לשלם דמי ביטוח לאומי?
 4. האם עובד שכיר שיש לו הכנסה נוספת שלא מעבודה חייב לשלם על הכנסה זו ביטוח לאומי?
 5. האם מעסיק של עובד שהכנסתו נמוכה ופטורה ממס הכנסה חייב לשלם עבורו דמי ביטוח לאומי?
 6. מה קורה עם תשלום דמי הביטוח של אדם שיצא לחופשה ללא תשלום (חל”ת)?
 7. איך יכול מי שהפסיק לעבוד להבטיח את זכויותיו בביטוח הלאומי?
 8. האם מי שמצוי בהכשרה מקצועית מבוטח בביטוח לאומי?
 9. מי אחראי על תשלום דמי הביטוח של עובד שעובד מספר שעות מצומצם בחודש?
 10. האם עובד ישראלי שמועסק על ידי מעביד ישראלי בחו”ל חייב לשלם דמי ביטוח?
 11. מי צריך לדווח לביטוח הלאומי על תחילת העסקה של עובד שכיר?

 

האם ישנם מקרים בהם הכנסה מפנסיה פטורה מדמי ביטוח לאומי?

כן. במקרים הבאים גמלאים פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי על ההכנסה מהפנסיה שלהם:

 • מבוטח שהגיע לגיל פרישה.
 • מבוטח נכה שמקבל מהמוסד לביטוח לאומי קצבת נכות בשיעור של 75% לצמיתות או קצבת נכות מעבודה בשיעור של 100% לצמיתות, או קצבת נכות של 75% זמנית לשנה לפחות, או נכות מעבודה.
 • אלמנה שהייתה עקרת בית ומקבלת מהמוסד לביטוח לאומי קצבת שאירים או קצבה לבני משפחה של נפטר מתאונת עבודה.
 • אישה נשואה שאינה עובדת מחוץ למשק ביתה ובעלה מבוטח בביטוח אזרח ותיק ושאירים.

אפשר לשלם דמי ביטוח לאומי באמצעות הוראת קבע בבנק?

כן. ניתן לשלם דמי ביטוח לאומי באמצעות הוראת קבע בבנק או בחיוב כרטיס אשראי. במידה וקיימים חובות קודמים או הפרשי שומה ניתן לשלם גם אותם באותה דרך (יש להודיע לסניף הביטוח הלאומי בכתב על רצון לפרוש את החוב לתשלומים).

אישה נשואה שאינה עובדת כשכירה או כעצמאית ויש לה הכנסה מעבודה חד פעמית חייבת לשלם דמי ביטוח לאומי?

כן. אישה נשואה שעובדת מחויבת בתשלום ביטוח לאומי גם אם מדובר בהכנסה שמקורה בעבודה חד פעמית.

האם עובד שכיר שיש לו הכנסה נוספת שלא מעבודה חייב לשלם על הכנסה זו ביטוח לאומי?

מי שעובד כשכיר ויש לו הכנסות שלא מעבודה ישלם דמי ביטוח לאומי על שכרו מעבודה עד גובה מקסימום ההכנסה לתשלום דמי ביטוח. על הכנסתו שלא מעבודה הוא יחויב בדמי ביטוח עד לגובה ההכנסה המרבית לאחר הפחתה של 25% מהשכר הממוצע ולאחר שעבודתו כשכיר נלקחה בחשבון.

האם מעסיק של עובד שהכנסתו נמוכה ופטורה ממס הכנסה חייב לשלם עבורו דמי ביטוח לאומי?

כן. על המעסיק מוטלת החובה לשלם דמי ביטוח עבור העובד גם אם הכנסת העובד פטורה ממס הכנסה. דמי הביטוח יחושבו על בסיס ההכנסה המינימאלית לתשלום דמי ביטוח שקבועה בחוק (5,300 שקל החל מינואר 2018). כאשר העובד עובד משרה חלקית הכנסתו המינימאלית תחושב לפי ערך שעה כפול מספר השעות בהן הוא מועסק.

מה קורה עם תשלום דמי הביטוח של אדם שיצא לחופשה ללא תשלום (חל”ת)?

עובד שכיר שנמצא בחל”ת (חופשה ללא תשלום) ולא עובד בתקופת החופשה במקום אחר חייב לשלם עבור עצמו דמי ביטוח. על מי שיוצא לחל”ת להביא אישור של המעביד. דמי הביטוח החודשיים ישולמו בחודשיים הראשונים על ידי המעסיק ויהיו דמי ביטוח מינימאליים. המעביד יכול לנכות את דמי הביטוח מכל סכום שהוא חייב לעובד. מהחודש השלישי ישלם העובד את דמי הביטוח שיהיו אף הם דמי ביטוח מינימאליים (177 שקל החל מינואר 2020).

 

איך יכול מי שהפסיק לעבוד להבטיח את זכויותיו בביטוח הלאומי?

מי שלא עובד (למעט אישה שנשואה למבוטח תושב ישראל) חייב לדווח לביטוח הלאומי כי הוא לא עובד ולשלם בעצמו דמי ביטוח לאומי (ודמי ביטוח בריאות) בשיעור המינימאלי.

האם מי שמצוי בהכשרה מקצועית מבוטח בביטוח לאומי?

כן. מי שלוקח חלק בהכשרה מקצועית שאושרה על ידי הביטוח הלאומי מבוטח. הגוף שמבצע את ההכשרה חייב לשלם עבור המשתתפים את דמי הביטוח עבור ענף נפגעי עבודה וענף אימהות ואילו האדם שמשתתף בהכשרה חייב לשלם בעצמו את דמי הביטוח עבור הענפים האחרים (וכן דמי ביטוח בריאות).

מי אחראי על תשלום דמי הביטוח של עובד שעובד מספר שעות מצומצם בחודש?

המעסיק מחויב בתשלום דמי ביטוח לעובדים, ללא קשר להיקף המשרה שלהם.

האם עובד ישראלי שמועסק על ידי מעביד ישראלי בחו”ל חייב לשלם דמי ביטוח?

תושב ישראל שמועסק על ידי מעסיק ישראלי בחו”ל והסכם העבודה ביניהם נקשר בישראל מבוטח כמו כל עובד שכיר שמועסק בארץ ועל מעסיקו לדווח עליו ולשלם עבורו דמי ביטוח.

מי צריך לדווח לביטוח הלאומי על תחילת העסקה של עובד שכיר?

חובת הדיווח על העסקת עובד כשכיר מוטלת על המעביד שצריך לשלם עבור העובד דמי ביטוח וביטוח בריאות.

המידע במאמר זה הינו מידע כללי בלבד ואינו מהווה חוות דעת משפטית או תחליף לייעוץ משפטי