ייעוץ חינם וקביעת תור

1-700-700-204*מידע מפורט בטופס יקל עלינו לסייע לך

לעדכן את הקבלות בטרמינל שלהם. מספר התחלה, מספר ע"ר וכו'.na

לגמלת סיעוד בחמישה צעדים

תהליך הגשת תביעה לגמלת סיעוד מורכב ממספר שלבים. כדאי לדעת מהם תנאי הזכאות והליכי הבקשה

עודכן לאחרונה:19/03/20

גמלת סיעוד (“חוק סיעוד“) נועדה לסייע לזקנים המתקשים בתפקודים היום-יומיים. על מנת לבדוק זכאות לגמלה זו, יש להגיש תביעה לביטוח הלאומי. חשוב לדעת מהם הצעדים בתהליך הגשת הבקשה.

גמלת חוק סיעוד

בדיקת עמידה בתנאי הזכאות לקבלת גמלת סיעוד

לפני הגשת הבקשה יש לברר האם המבקש עומד בתנאי הסף הבסיסיים: תושבי ישראל, מעל גיל פרישה, שנזקקים להשגחה ו/ או זקוקים לעזרה בפעולות היום-יום כגון: רחצה, הלבשה, אכילה, עזרה בעקבות אי שליטה בסוגרים, קימה וניידות (ראה מבחן ADL). בנוסף, בין תנאי הזכאות נבדק גם מקום מגוריו של הזקן– אדם  שגר במוסד סיעודי לא יזכה לגמלה ואילו אדם שגר בקהילה, בדיור מוגן (שנחשב לצורך החוק כמגורים בקהילה) או בבית אבות לתשושים ועצמאים (במידה ורוב הוצאות החזקת הזקן בבית האבות אינן ממומנות על ידי גוף ציבורי) זכאי להגיש את התביעה. כמו כן, נבדקת ההכנסה של הזקן. זקן לא יקבל גמלה אם הוא מקבל גמלה אחרת לטיפול אישי (לדוגמה, קצבת שירותים מיוחדים) במקרה זה יהיה עליו לבחור בין הגמלאות.

הגשת הבקשה לגמלת סיעוד

לאחר שנבדק ונמצא כי הזקן עונה על הקריטריונים הנ”ל, יש למלא טופס תביעה לגמלת סיעוד. יש לצרף אישורי הכנסה, כפי שמפורט בטופס. כמו כן, יש בטופס חלק שמיועד למילוי על ידי רופא המשפחה. לאחר מכן יש לשלוח את הטפסים לביטוח הלאומי ולצרף מסמכים או תעודות שיש בהם כדי להעיד על מצבו הרפואי של הזקן. במידה והקושי התפקודי נובע ממצב נפשי ו/ או ירידה בזיכרון, חשוב לצרף מסמכים המעידים על כך מפסיכוגריאטר/ גריאטר. במידה ויש צורך בהשגחה חשוב לצרף מסמכים המעידים על כך. כמו כן, מאחר וחשוב שמישהו מבני המשפחה של הזקן יהיה נוכח בפגישה יש לציין בטופס התביעה את בקשת בני המשפחה להיות נוכחים. ניתן לקבל עזרה במילוי הטופס במחלקת הייעוץ לזקן בביטוח הלאומי, או על ידי חברות הסיעוד המקומיות. מחברת הסיעוד ניתן לבקש גם “טרום חוק סיעוד” כלומר, מספר שעות טיפול שבועיות על חשבון החברה, עד שתתקבל התשובה של הביטוח הלאומי. (לרשימת חברות סיעוד לפי אזור מגורים לחץ כאן).

מבקשי גמלת סיעוד שעברו את גיל 90 יוכלו לבחור בין מבחן תלות לבין בדיקת רופא גריאטר. הבחירה תתבצע בעת מילוי טופס התביעה לגמלת הסיעוד.

בעלי תעודת עיוור– זקן שעונה על הגדרת ביטוח לאומי כזקן בודד (למשל- גר לבד, עם בן זוג שזכאי לגמלת סיעוד, עם ילד נכה) ויש לו תעודת עיוור או מכתב מרופא המעיד על כך שהוא עיוור מקבל אוטומטית גמלת סיעוד ברמה השנייה, כלומר 10 שעות שבועיות, ללא ביצוע הערכת תלות. מי שאינו עונה על הגדרת “בודד” ויש לו תעודת עיוור ייבדק ויקבל בהתאם לניקוד שיצבור.

ניצולי שואה– לניצולי שואה, זכויות ייחודיות לתוספת שעות בתנאים מסוימים (לפרטים נוספים לחצו כאן).

להגיע מוכן לבדיקה

הערכת תלות

בדיקת הזכאות מתבצעת בביתו של הזקן ובודקת סדרת פעולות המלמדות על מצבו התפקודי. מדובר בבדיקה אינטימית ולא פשוטה ויש צורך להכין את בן המשפחה לבדיקה ולהדגיש בפניו את העובדה שחוסר הנעימות עשוי להקל עליו בהמשך. בנוסף, מומלץ מאוד שאת הזקן ילווה בזמן הבדיקה בן משפחה שיציין בפני הבודקים קשיים נוספים שהזקן לא מדבר עליהם או כאלה שהבוחנים לא מזהים בזמן הבדיקה עצמה.

חשוב לציין שבשנים האחרונות, בעקבות ועדה מיוחדת של הביטוח הלאומי, הוחלט לערוך שינוי מהותי בהערכת התלות. לאור מסקנות הוועדה, הוחלט על שינוי הגישה ומעבר מתהליך של בדיקה כוללת וזהה לכל הזקנים המגישים תביעה לגמלת סיעוד, לבדיקה המותאמת למצבו של כל זקן. במסגרת זו, לא בכל מקרה תידרש הדגמה ויהיו מקרים בהם ההערכה תסתיים לאחר ראיון. לדוגמה, במקרה של אדם סיעודי המרותק לכיסא גלגלים או למיטה, המדווח כי הוא תלוי לחלוטין בתפקוד שלו באדם אחר, כשבנוסף יש מידע רפואי שמעיד על כך, והמעריך שמגיע מביטוח לאומי מתרשם אף הוא, הבדיקה תסתיים ללא צורך בהדגמה, אלא לאחר ראיון בלבד. דוגמה נוספת היא במקרה של אדם עם ירידה בזיכרון. במקרה של אדם שעל פי מידע רפואי, דיווח המשפחה והתרשמות המעריך מביטוח לאומי איבד את כושר השיפוט ולפיכך לא ניתן להשאירו לבד, לא יהי צורך בהדגמה והבדיקה תסתיים בראיון בלבד.

על פי גישה זו, הדגמה תתבצע רק במקרים בהם לא ניתן להגיע למסקנה על מידת התלות של האדם מתצפית עקיפה בפעולה אחרת. למשל- אדם שמחזיק ומציג את התרופות שלו לא יצטרך להדגים רחצת ידיים עם סבון.

קבלת תוצאות

לאחר קבלת התוצאות יתכנו שתי אפשרויות– הבקשה אושרה או לא אושרה.

במידה והתקבל אישור– עובדת סוציאלית משירותי הרווחה העירוניים תיצור קשר עם הזקן ותתאם את חלוקת שעות הטיפול ואופן הטיפול. כמו כן, היא תבדוק האם הזקן מעוניין להמיר חלק משעות הטיפול בשירותים נוספים כגון: שירותי כביסה, שהייה במרכז יוםלחצן מצוקהמוצרי ספיגה וכד’. יש להחליט על חברת הסיעוד הרצויה. במקרה שמצבו של הזקן דורש השגחה קבועה, יש לשקול העסקת עובד זר (במקרה שהזקן רוצה להישאר בביתו). לשם כך יש לבקש היתר להעסקת עובד זר מרשות האוכלוסין וההגירה.

לטפסים הנחוצים להוצאת רישיון להעסקת עובד זר לחץ כאן.

במידה ולא התקבל אישור מהביטוח הלאומי– במידה ולדעתכם הבדיקה שנערכה על ידי המעריך לא שיקפה את מצבו של הזקן ניתן לערער בפני ועדה מייעצת. ערעור לוועדה המייעצת מגישים באמצעות סניף הביטוח הלאומי שבו טופלה התביעה, בתוך 60 ימים מיום שנמסרה לתובע ההודעה על החלטת פקיד התביעות. הוועדה המייעצת מורכבת מרופא ואחות שאינם עובדי הביטוח הלאומי. הוועדות מתקיימות בשלושה אזורים: בצפון במרכז ובדרום, והן משרתות את התושבים הגרים באזור.

אפשרות שנייה היא לערער בפני בית דין לעבודה. ניתן לבקש סיוע משפטי חינם מלשכת הסיוע המשפטי שעל יד משרד המשפטים (פרטים נוספים בקישור).

במידה ויש שאלות או תלונות בעקבות הביקור שנערך בבית מגיש התביעה  ניתן לפנות בכתב לסניף הביטוח הלאומי באזור מגורי הזקן, הסניף בו התביעה מטופלת, או למוקד הארצי 6050* או לייעוץ לקשיש בסניף הביטוח הלאומי באזור המגורים.

ישנה גם אפשרות להגשת תביעה חוזרת. במקרה זה ובמידה ומצבו של הזקן הורע מאז הבדיקה, מומלץ להשיג במהרה את הטפסים הרפואיים הדרושים ולהגיש מחדש את התביעה  ל”גמלת סיעוד”.

בכל מקרה של דחייה מומלץ לפנות לעובדת הסוציאלית ברשות המקומית לייעוץ.

תיאום ציפיות עם המטפל

שיחה מוקדמת עם המטפל החדש תסייע למנוע אי הבנות ומצבים לא נעימים בעתיד. יש להסביר למטפל את הפעולות בהן הזקן מתקשה ולסכם מראש את סוגי הסיוע שייתן המטפל בהתאם לצרכיו של הזקן. חשוב להבין מה תפקידו של המטפל ולנצל את שעות הטיפול שניתנו בצורה יעילה. כדאי ללמד אותו על מיקומו של כל דבר, מחפצים ועזרים לזקן ועד רשימת מספרי הטלפון של בני המשפחה ורופאיו של הזקן.

בכל מקרה של בעיה עם תפקודו של המטפל, או בעקבות החמרה במצבו של הזקן, כדאי לפנות לעובדת הסוציאלית מטעם חברת הסיעוד שבה עובד המטפל. ולעובדת הסוציאלית בשירותי הרווחה המקומיים.

 

 

לייעוץ חינם בנושא, השאר את פרטיך*מידע מפורט בטופס יקל עלינו לסייע לך

(תמונה להמחשה unsplash)

ייעוץ חינם וקביעת תור

1-700-700-204*מידע מפורט בטופס יקל עלינו לסייע לך

לעדכן את הקבלות בטרמינל שלהם. מספר התחלה, מספר ע"ר וכו'.na